Budimex S.A. informuje, że w dniu 06.06.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "etapy VIII - XII projektu TOR - Budzisko" o numerze zatwierdzenia 3139c/2022.