Tymczasowa Organizacja Ruchu - 21.12.2021 r.

Budimex S.A. informuje, iż z dniem 21.12.2021 r. nastąpi przywrócenie oznakowania stałej organizacji ruchu, po likwidacji tymczasowej organizacji ruchu wdrożonej dnia 05.05.2020 r., związanej z tymczasowym wyłączeniem z ruchu odcinka drogi gminnej ul. Szwajcaria w Suwałkach, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia DZP.5510.98.2020 oraz opinii nr TR.5321.139.2020 r.