Postęp prac

Wykonawca Robót budowlanych pomimo sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 prowadzi roboty budowlane na odcinku. W bieżącym tygodniu trwały prace związane między innymi z wykonywaniem robót ziemnych, praca mostowe jak i branżowe.