Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Za realizację Kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Kierownik Projektu: Elżbieta Czaplicka

tel. +48 85 664 58 14

Inżynier Kontraktu

MGGP S.A.

Inżynier Kontraktu: Leonard Szepioła

ul. Bakałarzewska 21, 16-400 Suwałki, tel.: +48 87 734 18 58

Wykonawca

Budimex S.A.

Dyrektor Kontraktu: Paweł Janicki

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 65a, 16-400 Suwałki, tel.: +48 512 481 160

Biuro Projektowe

COMPLEX PROJEKT SP. Z O.O.

ul. Ligocka 103/8, 40-001 Katowice, tel.: +48 32 259 72 01

Instytucje zaangażowane w realizację projektu