Budimex S.A. informuje, iż z dniem 05-09.06.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Odnowa oznakowania poziomego, prace szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 05.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 189+000 do 191+000 na jezdni prawej.

"Odnowa oznakowania poziomego, prace szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 06.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 189+000 do 191+000 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 06.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 199+000 do 204+000 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 07.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 195+000 do 198+000 na jezdni prawej, oraz w km. od 194+000 do 199+000 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 08.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 205+000 do 207+500 na jezdni prawej, oraz w km. od 189+000 do 194+000 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 09.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 205+000 do 207+500 na jezdni prawej, oraz w km. od 194+000 do 199+000 na jezdni prawej.