Budimex S.A. informuje, iż z dniem 15-19.05.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 15.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 197+950 do 203+950 na jezdni prawej, oraz w km. od 196+850 do 202+100 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 15.05.2023 r. od godz. 13:30 w km. od 196+850 do 202+100 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 16.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 200+850 do 205+850 na jezdni lewej, oraz w km. od 191+850 do 196+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 16.05.2023 r. od godz. 13:30 w km. od 191+850 do 196+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 17.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 195+850 do 200+850 na jezdni lewej, oraz w km. od 196+850 do 201+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 17.05.2023 r. od godz. 13:30 w km. od 196+850 do 201+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 18.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 190+850 do 195+850 na jezdni lewej, oraz w km. od 201+850 do 206+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 18.05.2023 r. od godz. 13:30 w km. od 201+850 do 206+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 19.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 205+850 do 210+850 na jezdni lewej, oraz w km. od 206+850 do 211+850 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 19.05.2023 r. od godz. 13:30 w km. od 206+850 do 211+850 na jezdni prawej.