03.04.2023 – 09.04.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 

1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG2.

- Obrzeża betonowe 8x30 – Rondo węzeł Suwałki.

- Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 - Rondo węzeł Suwałki.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

    - Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG5, DG6, DG8.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Humusowanie – Rondo na MOP Zachód; PD Budzisko 0+000 – 0+300 str. L; L15 MOP BZ; tereny płaskie MOP BZ.

- Poprawa skarp, rozmyć, prace porządkowe.

- Pobocza na zjazdach – DG101629B; DG101632B; DJ14; DG16.

- Roboty ziemne wykop/nasyp, km. UTPU 22+700 – 22+800 str. L.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Montaż balustrady U-11a MOP Budzisko Zachód – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów WS-2; WD-7.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów WS-15; WS-22.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów WS-30; PZDd-26.

5.  Roboty branżowe:

 • PZDd-23 – naprawa schodów lewa strona.
 • PE-5 – czyszczenie półek przepustów, montaż dodatkowych schodów.
 • PD-5 – naprawa obruku po lewej stronie.
 • ZB-7.1 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-10 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-15 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).