Budimex S.A. informuje, iż z dniem 29.04.2021 r. nastąpi zmiana oznakowania tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową obiektu WS-4 na drodze S-61 w obrębie drogi gminnej 102015B zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia 133/2020.