01.06.2022 – 30.06.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

 

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • Nie składano nowych PTOR w okresie sprawozdawczym.

 

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DJ12; DJ13; DG16; MOP B-Z L13; L15.
 • Nasyp zjazdy, km. 1+100 – 3+400.
 • Wykop, km. 0+000 – 7+980; DG101632B (zjazdy); DJ16; DP1160.
 • GWN, km. DJ4; DJ6; DJ7; DG166504B cz. I i II; DJ5A; DG3; DJ12; DJ13; DJ16; MOP B-Z L13; L14; L15.
 • Podbudowa pomocnicza, km. S61 5+919 – 6+119 L + P.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DJ8 0+730 - 1+159; DG 101619B 0+000 - 0+163; DP1139B 0+000 - 0+225; DG14; DG15; DG17; DG18; MOP BZ P1.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM na zjazdach, km. DG5; DG6; DG7; DG8; DG9; DJ9; DG10; DJ11; DG11.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. S61 5+919 - 6+119 L + P; DJ3; DJ4; DJ4A; DJ6; DJ7; DG102015B; DG166504B cz. I i II; DJ5A; DG3; DG4.
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową gr. 10/20 cm., km. MOP Budzisko Zachód L16; L18; L19; L20; L23; L22; L21.
 • Podbudowa zasadnicza CNR pod nawierzchnię z kostki betonowej gr.20 cm. – MBW Plac rekreacyjny.
 • Podbudowa z betonu C8/10, km. MKP Szypliszki WGS/WGD.
 • Podbudowa z betonu C16/20, km. MBW L01 zatoka MK, MBZ zatoka MK/ITD.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG166504B; DG101632B; DG14; DG15a.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny, km. DG102015B; pod PP-6; DG3; DG4.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. 13+780 – 16+560 JP; DG101619B; DG11; S61 16+559 - 16+765 L; 22+768 - 22+790 L; 23+105 - 23+151 L; 23+188 - 24+158 JL str. P; 16+550 - 16+759 P.  
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MOP Budzisko Zachód L02A; L16; L18; L19; L20; L23; L22; L21; MOP Budzisko Wschód; L07; L08.
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DG11 0+230 – 0+526 P i L.
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy, km. DG2; DG3.
 • Roboty brukarskie – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. na pcp 1:4, km. MOP Budzisko Zachód L16; L18; L19; L20; L23; L22; L21.
 • Rowy umocnione elementami betonowymi, km. DJ16 0+070 – 0+115 P; 0+146 – 0+182 L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 13+650 – 13+740 P PA; S61 22+780 - 23+955 L; S61 19+130 - 20+205 L; S61 17+370 - 18+710 L; S61 16+560 - 16+960 L+P.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 0+000 - 7+980; 7+980 – 16+560; Węzeł Szypliszki; 16+560 – 17+200 L i P; 22+300 – 24+160 JL, RP.
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy niebitumiczne, km. DJ2; S61 5+920 - 6+120; DG101621B; DG8; DG8a; DG101620B; DJ10; DJ11; DG101619B.
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy bitumiczne, km. DJ2; S61 5+920 - 6+120; DG101621B; DG8; DG8a; DG101620B; DJ10; DJ11; DG 101619B.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, km. S61 5+890 – 6+100.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, km. DJ2; DG2; DG3; DG101621B; DG8; DG8a; DG101620B; DJ10; DJ11; DG101619B.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DJ8 0+000 – 0+800; DJ8 0+800 – 1+159; DG10 0+000 – 0+169; DG13 0+000 – 0+496,42.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. DP 1139B 0+000 – 0+225.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. DJ10 0+000 - 0+340; 0+450 - 0+770; DG12 0+000 – 0+500.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR7, km. S61 5+920 - 6+120; S61  1+310 - 1+510; S61 1+530 - 1+730; S61 16+950 – 17+150; S61 17+175 – 17+375; DG101629; 20+200 – 20+620.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR4, km. WSZ L01; L02; L03; L04.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, km. DJ2; DG2; DG3; DG101621B; DG8; DG8a; DG101620B; DJ10; DJ11; DG101619B.    
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR2, km. DG3; DJ8 0+800 – 1+159; DG13 0+000 – 0+496,42; DG10 0+000 – 0+169.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR1, km. DJ10 0+000 - 0+340; 0+450 - 0+770; DG12 0+000 – 0+500.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR3, km. DP 1139B 0+000 – 0+225.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR4, km. WSZ L01; L02; L03; L04.
 • Warstwa ścieralna SMA KR7 gr. 4 cm., S61 5+900 na obiekcie ED-9
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB, km. S61 1+310 – 1+510.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MOP Żubryn Zachód Jezdnia L01 0+000 – 0+500; DP 1139B 0+000 – 0+225.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 10 cm., WSZ L01; L02; L03; L04.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 1 w-wa, km. S61 16+950 – 17+150; 20+200 – 20+620.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 1 i 2 w-wa, km. S61 17+175 – 17+375.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 2ga w-wa, km. S61 16+950 – 17+150; S61 17+175 – 17+375; 20+200 – 20+620.
 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza, km. 9+000 – 15+750 JP.
 • Pobocza utwardzone z KŁSM, km. 9+000 – 15+750 JP; W. Szypliszki L01; L02; L03; L04.
 • Pobocza z kruszywa 0/31,5, km. 0+000 – 1+500; DJ1, DJ2; DG2.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – strona prawa od km. 8+450; Węzeł Suwałki Północ.
 • Makroniwelacja terenu, km. Węzeł Szypliszki 16+900 - 17+000 str. P (TG-L01).

3.  Ekrany akustyczne:

 • Montaż paneli wypełnień akustycznych h+2,0m – E1.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP1-L i EP1-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP2-L i EP2-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP5-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP6-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E7.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E9.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP9-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP10-L i EP10-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP11-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E15.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E16.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E17.
 • Montaż belek podwalinowych – E17.

4.  Roboty mostowe:

 • WS-2

-  Przeciwspadek z asfaltu lanego.

 • ED-3

-  Montaż schodów skarpowych.

-  Montaż balustrady.

-  Montaż bariery skrajnej H2/W3/A.

 • WS-4

-  Obruk kamienny wokół wieńca JP.

 • PZM-5

-  Obruk kamienny wokół wieńca.

 • PZGd-5A

-  Zasypka obiektu.

-  Montaż bloczków ścian oporowych.

-  Beton wieńców konstrukcji K1 i K3.

 • PP-6

-  Obruk kamienny wokół wieńca JP.

 • WD-8

-  Próbne obciążenie obiektu mostowego.

 • ED-9

-  Przeciwspadek z asfaltu lanego.

-  Próbne obciążenie obiektu mostowego.

 • PZDs-10

-  Obruk kamienny wokół wieńca.

 • WS-11

-  Obruk kamienny wokół wieńca.

 • WS-12

-  Zabezpieczenie pow. Betonowych.

 • WD-14

-  Drenaż na płycie pomostu.

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S.

-  Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11.

-  Umocnienia stożków.

-  Próbne obciążenie obiektu.

 • WS-15

-  Zabezpieczenie pow. Betonowych.

 • PZDd-16

-  Umocnienia stożków.

 • WD-16a

-  Drenaż na płycie pomostu.

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S.

-  Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11.

-  Umocnienia stożków.

-  Bariery.

-  Nawierzchnia z żywicy na chodnikach – II warstwa.

-  Próbne obciążenie obiektu.

 • WD-17

-  Drenaż na płycie pomostu.

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S.

-  Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11.

-  Umocnienia stożków.

-  Bariery.

-  Nawierzchnia z żywicy na chodnikach – II warstwa.

-  Próbne obciążenie obiektu.

 • WS-21

-  Umocnienie obrukiem.

 • WS-24

-  Drenaż otoczony żywicą.

-  Umocnienie podatne.

 • WD-25

-  Warstwa ścieralna.

-  Hydrofobizacja.

-  Umocnienie podatne.

-  Korytka przykrawężnikowe.

-  Przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji.

 • PZDd-26

-  Umocnienie podatne.

-  Balustrady w pasie rozdziału.

 • WD-27

-  Bariery.

-  Obrukowania.

-  Hydrofobizacja.

-  Umocnienie podatne.

-  Balustrady naściernne P1, P4.

-  Korytka przykrawężnikowe.

-  Przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji.

 • WS-28

-  Hydrofobizacja.

-  Balustrady w pasie rozdziału.

-  Balustrady skarpowe.

-  Przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji.

 • PZDd-29

-  Schody skarpowe.

 • WS-30

-  Zbrojenie wieńca.

-  Betonowanie wieńców.

 • PZDs-31

-  Zbrojenie wieńców.

-  Betonowanie wieńców.

 • WD-33

-  Przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji.

5.  Roboty branżowe:

      Melioracje

 • Mel 17 – wykop rowu + umocnienie, km. 12+800.
 • Mel 22 – wykop rowu + umocnienie, km. 15+300.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Żubryn.
 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. MOP Żubryn.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. S61 20+000 – 20+600.
 • Układanie kabla oświetleniowego – MOP Budzisko Wschód.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego, km. 17+100 – 18+200.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 69 – SKR-2 nr 70, km. 7+320 – 7+510.
 • SKR-2 nr 81, km. 8+630 – 8+900.
 • SKR-2 nr 84, km. 9+200 – 9+400.
 • SKR-2 nr 89 – SKR-2 nr 103, km. 9+880 – 11+470.
 • SKR-2 nr 118 – SKR-2 nr 121, km. 13+580 – 13+830.

Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki na DG18, km. 22+800 – 23+200.
 • KDv1, km. 22+780.
 • KDv4, km. 22+780.
 • KD209, km. 23+100.
 • KD93, km. 11+450.
 • KDz1, km. 23+300.
 • KD17, km. 2+130.
 • KD21.1, km. 2+470.
 • KD24, km. 3+000.
 • KD25, km. 3+060.
 • KD170, km. 23+360.
 • KD179, km. 23+300.

     Zbiorniki

 • ZB40 – umocnienie zbiornika, km. 17+100.
 • ZB52 – umocnienie zbiornika, km. 23+100.
 • ZB54 – umocnienie zbiornika, km. 23+500.

     Przepusty

 • Umocnienie przepustów, km. 8+000 – 20+000.
 • Przepust P/Dj16/0+512/RP, km. 0+512.

Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 23+800 – 24+150.
 • Drenaż na parkingu – MOP Budzisko Zachód, km. 23+600.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Płytki gresowe podłogowe - MOP Budzisko Wschód.
 • Płytki ścienne - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż armatury i wyposażenia - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż sufitów podwieszanych - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Elewacja – wyprawa tynkarska - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż opraw i anemostatów - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż placu zabaw nawierzchnia, zabawki, ogrodzenie -  MOP Budzisko Wschód/Zachód.