01.01.2022 – 31.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

 1. Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

 2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • Nie było nowych PTOR w okresie sprawozdawczym.

 3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

 1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

 2. Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i utrzymanie placu budowy, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.
 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 1+700 P.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 3+000 P.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 7+980 P.

 3. Ekrany akustyczne:

 • Prace porządkowe i utrzymanie placu budowy.
 • WS-10 – Zbrojenie i szalowanie ław pod ekrany.
 • WS-10 – Betonowanie ław pod ekrany.

  4. Roboty mostowe:

 • WS-4

-  Beton wieńca JL – etap I.

-  Beton wieńca JP – etap II.

-  Beton wieńca JL – etap II.

 • PZGd-5A

-  Roboty zbrojarskie ściany P1 – Segment 1.1.

-  Betonowanie ściany w osi P3 – Segment 3.1.

-  Betonowanie ściany w osi P1 – Segment 1.2.

-  Betonowanie ściany w osi P1 – Segment 1.1.

-  Roboty zbrojarskie ściany P1 – Segment 1.4.

-  Betonowanie ściany w osi P1 – Segment 1.4.

-  Roboty zbrojarskie ściany P2 – Segment 2.4.

 • ED-9

-  Beton skrzydeł - etap III.

 • WS-22

-  Szalowanie ustroju nośnego – 1 nitka.

 5. Roboty branżowe:

 • Nie wykonywano żadnych prac.

 6. Roboty kubaturowe:

-  Wykonanie instalacji elektrycznej - podtynkowej - MOP Budzisko Wschód.

-  Wykonanie instalacji sanitarnej - podposadzkowej - MOP Budzisko Wschód.

-  Pokrycie dachowe - izolacja termiczna stropodachu - MOP Budzisko Wschód.

-  Wykonanie instalacji elektrycznej – podtynkowej - MOP Budzisko Zachód.

-  Wykonanie instalacji sanitarnej – podposadzkowej - MOP Budzisko Zachód.