06.12.2021 - 12.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DJ16; MOP B-Z L02, L03, JZR; Rondo Z; DG14.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Nasyp pod pobocza, km. S61 23+400 – 24+160 JP.
 • Umocnienie poboczy warstwą KŁSM, km. S61 22+700 – 24+160 JP.
 • Makroniwelacja terenu, km. MOP B-W teren pomiędzy L01 a L10; teren pomiędzy L03 a L07.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 - Roboty zbrojarskie ustroju JL.
 • ED-3 - Drenaż za korpusem w osi P2. 
 • PZGd-5A - Roboty zbrojarskie ściany w osi P1 – segment 1.3.
 • PZGd-5A - Roboty zbrojarskie ściany w osi P3 – segment 3.1.
 • PZGD-5A - Roboty zbrojarskie ściany w osi P1 – segment 1.1.
 • ED-9 - Roboty zbrojarskie kap KP-1, KP-4, KP-7.
 • WS-22 - Zasypka przyczółka.
 • WS-22 - Zbrojenie ustroju nośnego – JP.
 • WD-32 - Wykonanie kotew pod bariery mostowe.
 • WD-33 - Zasypka.

4.  Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 28, km. 12+738.
 • Umocnienia ZB 48, km. 19+700.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 149 przy zbiorniku 48 (MKP), km. 19+700.
 • KDS-3 odwodnienie WD27, km. 19+850.
 • Wpust na DG13 jedna sztuka została Wr1 (Żyrwiny), km. 19+850.

     Kanał technologiczny:

 • KT, km. 6+700 – 6+900.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścianek działowych – MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).