29.11.2021 - 05.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DJ16; MOP B-Z L02, L03, JZR; Rondo Z; DG14.
 • Nasyp pod pobocza, km. S61 22+800 – 23+400 JP.
 • Makroniwelacja terenu, km. MOP B-W teren pomiędzy L01 a L10.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 – Betonowanie skrzydła w osi P2 JP.
 • ED-3 – Zasypka.
 • ED-3 – Drenaż podpora P2 – beton podkładowy. 
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie poprzecznic JL.
 • WS-12 – Zasypka parasola.
 • WS-22 – Zasypka przyczółka.
 • WS-22 – Szalowanie ustroju nośnego JP.
 • WS-22 – Zbrojenie ustroju nośnego – JP.
 • PZDd-26 – Schody skarpowe.
 • WD-27 – Zbrojenie gzymsów na skrzydłach.
 • WS-28 – Zbrojenie III etapu skrzydeł.
 • WD-32 – Betonowanie III etapu skrzydeł
 • WD-32 - Kapy chodnikowe KP-1, KP-5, KP-6, KP-10 – Beton.
 • WD-33 – Drenaż P1, P5.

4.  Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 28, km. 12+738 P.
 • Umocnienia ZB 48, km. 19+728 L.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD  40, km. 4+780.
 • KD 149, km. 19+700.
 • KD 171 MOP Budzisko Zachód, km. 23+400.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 7+300 – 7+600 JP.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+800 – 17+100.

     Drenaż:

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 23+300 – 23+400.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe - MOP Budzisko Wschód/ Zachód.

6.  Ekrany akustyczne :

 • Montaż słupów 2,5/P1 z wykonaniem głowicy pala – E11.
 • Montaż słupów 4/P2 z wykonaniem głowicy pala – E12.
 • Montaż słupów 4/P3 z wykonaniem głowicy pala – E12.
 • Montaż słupów 4/P4 z wykonaniem głowicy pala – E12.
 • Roboty przygotowawcze pod wykonanie ekranu – E6.
 • Montaż słupów 3/P1 z wykonaniem głowicy pala – E14.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).