02.08.2021 – 08.08.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+427 – 2+900 (W2);TG 18+960 – 19+000 (W1); MOP B-Z; L04 0+350 – 0+460 (W2, W1); L15 (W3, W2); MOP B-W: L01 1+240 – 1+400 (W3, W2); DG 20 0+000 – 0+300 (W1); L10 0+000 – 0+080 (W5); TG 20 0+660 – 0+700 (W8); MOP B-W L07 (W5); DG 20 0+660 – 0+700 (W8).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR 0+000 – 0+673; MKP TG 22+500 – 22+700; MOP B-W.
 • GWN, km. 13+820 – 14+310 JL; TG 22+910 – 23+010.  
 • Warstwa mrozoochronna, km. 11+400 – 11+460; 12+140 – 12+300 JL; 12+140 - 12+600 JP.
 • Podbudowa pomocnicza, km. 0+520 – 0+710; TG 22+780 – 22+900.  
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 0+520 – 0+710.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0-31,5, km. 11+400 – 11+460; 12+140 – 12+920 JL.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10, km. 15+070 – 15+760.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. UTPU 20+850 – 21+150; WSZ-L03, L02.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L06, L07, L08.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna – Rondo WSP-L04 – WSP-L02.
 • Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy niebitumiczne, km. DW 651.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P – 10 cm, km. DW 651.
 • Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – 6 cm, km. DW 651.
 • Humusowanie skarp, km. 7+980 – 16+560.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Schody skarpowe.
 • WS-4 - Zasypka.
 • WS-4 – „Parasol” z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.
 • WD-7 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.
 • WD-8 –Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P3 JL.
 • ED-9 – Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P1 JP.
 • ED-9 – Krawężnik mostowy 18x20 JL, JP.
 • ED-9 – Kotwy kap.
 • ED-9 – Montaż dylatacji w osi P3 JP.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P3 JL.
 • WD-14 – Montaż schodów.
 • WS-15 – Montaż schodów.
 • PZDd-16 – Montaż kolektora.
 • PZDd-16 – Beton kap.
 • WD-16A – Montaż kolektora.
 • WD-17 – Zbrojenie skrzydełek na P1.
 • WD-17 -  Zbrojenie ścianki zaplecznej P3.
 • PZDs-20 – Beton kap.
 • WS-24 – Montaż desek gzymsowych – nitka prawa (Kapa D, Kapa C).
 • WD-25 – Zbrojenie kap KP-2, KP-4.
 • PZDd-26 - Montaż dylatacji.
 • PZDd-26 – Montaż rur osłonowych.
 • WD-27 – Zasypka.
 • WS-28 – Zasypka.
 • WS-28 – Zbrojenie ustroju – nitka prawa.
 • WD-32 – Montaż belek – przęsła P1-P2; P2-P3.
 • WD-33 – Montaż łożysk.
 • WD-33 – Zbrojenie ścianki zaplecznej.

4. Roboty branżowe:

    Zbiorniki:

 • Umocnienie ZB 32, km. 13+900.
 • Umocnienie ZB 49, km. 20+200.
 • Umocnienie ZB 55.1, km. 24+000.

    Kanalizacja deszczowa:

 • KD 16, km. 0+680.
 • Wpusty (WD14), km. 9+847
 • KD 80, km. 10+320.
 • KD 130, km. 15+900.
 • KD 131, km. 16+050.
 • Wpusty, km. 16+200 – 16+350.

    Melioracje:

 • Kolizja melioracyjna nr 5 – rów b.n, km. 6+450.

    Drenaż podłużny:

 • Drenaż w pasie rozdziału od obiektu 6 do 7, km. 4+150 - 4+780.
 • Drenaż krawężnikowy przy obiekcie WD16A, km. 11+420.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 17+150.

    Kanalizacja sanitarna:

 • KS-1 MOP Budzisko Wschód – montaż kanału, km. 23+500.

5. Roboty kubaturowe:

 • Zbrojenie ław i ścian fundamentowych - MOP Budzisko Wschód.
 • Betonowanie ław fundamentowych – MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie STWiORB (drogowe, mostowe, branżowe).
 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).