01.06.2021 – 30.06.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1. Projekt Wykonawczy:

 • Ponowne przedłożenie KSZR do akceptacji IK.
 • Akceptacja przez IK projektu kanału technologicznego.
 • Przedłożenie projektu zasilania elektroenergetycznego. Projekt niezatwierdzony.
 • Opracowanie STWiORB (drogowe, mostowe, przebudowy sieci).
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR – V etap projektu TOR – Budzisko.

3. Projekt Budowlany:

 • Oczekiwanie na wydanie zamiennej decyzji ZRID – przekazanie wyjaśnień do Wojewody Podlaskiego.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP L04 0+020 – 0+487; WSP L03 0+025 – 0+550; DK8 0+020 – 0+500; MOP Z L01 0+000 – 0+700; 0+800 – 1+060; 1+220 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+100 – 2+955; 3+590 – 3+820; 5+710 – 5+876; 7+100 – 7+480; 7+530 – 7+980; 8+590 - 8+730; 8+744 – 8+830; 10+110 - 10+330; 10+250 – 10+330; 10+341 – 10+390; 10+580 - 10+635; 10+660 - 10+820; 12+600 - 12+920; 15+840 - 16+370; 16+560 – 16+770; 16+770 – 17+100; W. Szypliszki L04; 20+100 – 20+360; 20+725 – 21+025; DG 13; DG 101629B; DG 18; DG 20; MOP B W i Z.
 • Wykop, km. 1+680 - 2+100; 3+000 - 3+590; 9+860 - 10+100; 12+200 – 12+590; DG5 0+220 – 0+320; DG6 0+110 – 0+170; DG7 0+000 – 0+260; 20+450 – 20+725; 22+500 – 22+750; DG 14; DJ 16; MOP B W; MOP B-Z.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, km. DW 651 0+000 – 0+120; 0+280 – 0+525; W. Szypliszki L03; 20+475 – 20+710; DG 20 0+300 – 0+600.
 • WUP, km. 9+860 – 10+110 JL, 10+820 – 10+880 JP; 16+370 – 16+560; DG6 0+540 – 0+797,78; DG7 0+100 – 0+260; DG9 0+570 – 0+670; DG 101618B 0+490 – 0+640.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 4+390 – 4+750 L; 7+100 – 7+480 L i P; 19+800 – 20+360; 20+450 – 21+125.
 • Podbudowa pomocnicza, km. TG 21+200 – 22+350 P; 21+200 – 22+000 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10, km. 18+100 – 18+709 P; 17+7377 - 18+709 L; 19+128 – 20+040 LP; 21+200 – 22+320 P.
 • Podbudowa C16/20, km. DW 651 0+375 – 0+425.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 6+630 – 7+040 L i P; 9+860 – 10+110; 10+110 – 10+330; 10+341 – 10+635; 10+660 – 10+820; 11+450 – 12+160 JP; 13+900 – 14+310 JP; 14+560 – 14+870 JP; 14+880 – 15+420; 15+840 – 16+560.
 • GWN, km. 7+000 – 7+480; 7+530 – 7+980; 10+100 – 10+330; 10+341 – 10+635; 10+660 – 10+820; 13+900 – 14+310 JP; 14+880 – 15+420; 15+840 – 16+370; 20+100 – 20+350; 20+725 – 21+125; 21+175 – 21+600.
 • Wymiana gruntów, km. DG 101629B 0+535 – 0+600.
 • Materac geosyntetyczny, km. 5+864 – 5+880.
 • Warstwa mrozoochronna, km. WSP-L04 0+020 – 0+358; 9+860 – 10+110 JL; 10+820 – 10+880 JP; 16+370 – 16+560; DW 651 0+000 – 0+120; 0+280 – 0+525; W. Szypliszki L03; TG 20+475 – 20+710; DG 20 0+300 – 0+600.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 10+800 – 12+600 str. lewa.
 • Prace brukarskie – ustawianie krawężników, km. DK8 0+030 – 0+500.
 • Krawężniki kamienne; krawężniki betonowe – DW 651.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 – DW 651 0+391.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – powłoka odporna na chlorki.

 • WS-2

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – Jednowarstwowa.

-  Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej.

-  Krawężnik mostowy 18x20.

-  Roboty zbrojarskie płyty przejściowej w osi P1 JP, JL.

-   Beton płyty przejściowej w osi P1 JP, JL.

 • WS-4:

-  Zasypki.

 • WD-7

-  Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P1, P3.

-  Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P1, P3.

-  Zasypki.

-  Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – Jednowarstwowa. 

 • WD-8

-  Roboty zbrojarskie ustroju.

 • ED-9

-  Roboty zbrojarskie ustroju JP, JL.

-  Izolacja cienka.

-  Drenaż zasypki (geokompozyt drenażowy).

-  Drenaż zasypki (Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem).

-  Zasypka.

 • PZDs-10

 -  Roboty zbrojarskie wieńców konstrukcji stalowej.

-  Beton wieńców konstrukcji stalowej.

 • PZDd-13

-  Zasypka inżynierska.

-  Drenaże + parasol.

 • WD-14

-  Zasypka inżynierska.

-  Montaż desek gzymsowych.

-  Montaż krawężników.

 • WS-15

-  Zasypka inżynierska.

-  Drenaże + parasol.

 • PZDd-16

-  Beton płyt przejściowych.

 • WD-16A

-  Beton ustroju nośnego.

 • WD-17

-  Montaż belek typu „T”.

-  Zbrojenie ustroju nośnego.

 • PZDs-18

-  Zasypka inżynierska.

-  Drenaże + parasol nad Viaconem.

 • .WD-19

 -  Montaż desek gzymsowych.

-  Montaż krawężników.

-  Zbrojenie kapy chodnikowej.

-  Montaż odwodnienia.

 • PZDs-20

-  Montaż dylatacji.

 • WS-21

-  Zasypka inżynierska.

-  Drenaże + parasol nad Viaconem.

 • WS-24

-  Ustrój nośny JP, JL.

-  Betonowanie płyt przejściowych P1, P2.

 • WD-25

-  Ustrój nośny.

-  Zasypka.

-  Drenaż P1, P3.

-  Drenaż – Wykonanie podlewki P1, P3.

 • PZDd-26

-  Zbrojenie ustroju nośnego.

-  Drenaż P1, P2.

-  Zasypka.

-  Drenaż – Wykonanie podlewki P1.

 • WS-28

-  Montaż belek.

-  Zbrojenie skrzydeł P1 P i L, P2 P i L – II etap.

-  Betonowanie skrzydeł P2P, P2L (I etap).

-  Betonowanie skrzydeł P1P, P1L (II etapy).

 • PZDs-31

-  Zasypka.

 • WD-32

-  Zbrojenie poprzecznice P3, P4.  

-  Betonowanie poprzecznic P3, P4. 

-  Zbrojenie korpusu P5.

-  Betonowanie korpusu P5.

-  Zbrojenie skrzydeł P5.

-  Ścianka zapleczna P1 – Zbrojenie.

-  P1 Ścianka zapleczna - Beton.

-  P1, P5 Ciosy podłożyskowe – Beton.

 • WD-33

Zbrojenie filarów P4. 

-  Betonowanie filarów P4.

-  Zbrojenie korpusu P5.

 

4. Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

-  Przykanaliki DK8.

-  Przykanaliki, km. 0+500 – 0+700.

-  KD 49 – ZB15, km. 5+900.

-  KD 49 i KD 51, km. 6+700. 

-  Wpusty deszczowe KD 58, KD 59, km. 7+600.

-  KD 68 – ZB19, km. 8+700.

-  Przykanaliki, km. 10+850 – 10+950.

-  Przykanaliki, km. 11+800.

-  Wpusty deszczowe, km. 10+400 – 11+420.

-  Budowa kanału KD 101, KD 104, km. 12+800.

-  KD 104, km. 12+800.

-  Wpusty deszczowe, km. 13+900 – 14+000.

-  KD 127, km. 15+200.

-  Budowa kanału KD 127, KD 128, km. 15+520.

-  KD 128, km. 15+200.

-  Wp752,749, wo8, wo14, wo15, wo16, wo1, wo7, wo13, wo9, wo6, wo10, wo11, wo12, wo4, wo5, wo2, wo3, km. 16+300; DG11.

-  Wpusty deszczowe, km. 16+300 – 16+560.

-  KD 136, km. 17+100.

-  Budowa kanału KDQ3, km. 17+150.

-  KDSQ2, km. 17+200.

-  KD 149, km. 19+800 – 19+900.

-  Wpusty deszczowe, km. 20+500 – 20+800.

-  KD 157, KD 158, km. 20+700.

-  Wpusty deszczowe, km. 21+100.

-  Budowa kanału DG20, km. 23+000.

-  Wpusty deszczowe DG20, km. 23+000.

-  Montaż Osadnika 20, SEP16, km. 23+750.

-  KDQ3 – WS-24.

-  KD 182 – MOP Budzisko.

-  KD 198 – MOP Budzisko.

Przepusty:

-  Przepust PE3.1, km. 7+930.

-  PE-11, km. 20+140.

Kanał Technologiczny:

-  Kanał technologiczny od studni 164 do 170, km. 17+150 – 18+500.

-  Budowa kanału technologicznego, km. 17+200.

-  Budowa kanału technologicznego, km. 22+800.

-  KT Budzisko, km. 23+500.

Wodociąg:

-  Kolizja W16, km. 23+690.

Kanalizacja sanitarna:

-  KS-1 MOP Wschód – Montaż kanału, km. 23+400.

-  KS-3 montaż kanału DN315, km. 23+670.

Zbiorniki:

-  Umocnienie ZB 15, km. 5+950.

-  Umocnienie ZB 17, km. 7+300.

-  Umocnienie ZB 19, km. 8+700.

-  Wymiana gruntu 90 ZB 24, km. 10+800.

-  Wymiana gruntu 80 ZB 33, km. 14+200.

-  Umocnienie ZB 49, km. 20+200.

-  Umocnienie ZB 56, km. 24+000.

Drenaż:

-  Drenaż na Węźle Suwałki - DK8.

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 0+000 – 0+500. 

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 7+100 – 8+160.

-  Budowa drenażu krawędziowego, km. 17+200.

Zasilanie:

-  Układanie rur osłonowych, km. 0+230.

-  Układanie rur osłonowych, km. 0+490.

-  Układanie rur osłonowych, km. 0+800.

-  Układanie rur osłonowych, km. 7+330.

-  Układanie rur osłonowych, km. 8+380.

Oświetlenie:

-  Układanie rur osłonowych, km. 0+280.

-  Układanie rur osłonowych, km. 0+800.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+000 – 0+500 JL (wraz z łącznicą L04).

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+150 – 0+650 JP.

-  Układanie kabla oświetleniowego DK8.

Kolizja Orange:

-  Orange 14 – Budzisko.

Kolizje TT:

- Orange 14, km. 23+500.

5. Roboty kubaturowe:

-  Chudy beton pod fundamenty – MOP Budzisko Zachód.