Budimex S.A. informuje, iż z dniem 03-05.04.2024 r. nastąpi oznakowanie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem pn. "Uproszczony projekt organizacji ruchu na potrzeby wykonania przeglądów gwarancyjnych, badań, inspekcji oraz wykonania robót związanych z usunięciem usterek Oddział GDDKiA w Białymstoku"  na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze ewidencyjnym 3146c/2023 r.

"Roboty krótko trwające - zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 03.04.2024 r. w km. od 195+000 do 197+400 na jezdni prawej. 

"Roboty krótko trwające - zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 04.04.2024 r. w km. od 196+300 do 198+700 na jezdni lewej. 

"Roboty krótko trwające - zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 05.04.2024 r. w km. od 208+400 do 210+800 na jezdni lewej.