Opis Kontraktu: 

Nazwa Kontraktu:
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek”.

Ogólny Opis Kontraktu:
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa). Inwestycja kończy się na terenie dawnego przejścia granicznego z Litwą w m. Budzisko. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Suwalskim, na terenach gmin Suwałki i Szypliszki.