Budimex S.A. informuje, że w dniu 21.07.2023 r. nastąpi usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzonego dnia 15.06.2023 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Projekt obejmuje naprawę dylatacji obiektu PZDs-20 na prawej jezdni S61" o numerze zatwierdzenia 3212c/2023.