Budimex S.A. informuje, iż z dniem 29.05-02.06.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 29.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 189+000 do 191+500 na jezdni prawej, oraz w km. od 189+000 do 191+500 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 30.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 205+500 do 207+500 na jezdni prawej, oraz w km. od 205+500 do 207+500 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 31.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 200+000 do 200+500 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 01.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 208+400 do 210+000 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 02.06.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 193+800 do 197+850 na jezdni prawej.