15.05.2023 – 21.05.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe – DK8 + Łącznice WSP.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe - Łącznice WSZ; MOP BZ JZR; MOP BW JZR.

- Poprawa rozmyć skarp – MOP BW i BZ.

- Poprawa poboczy – MOP BW i BZ.

- Równanie terenów płaskich – MOP BW i BZ.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Montaż balustrad U11a – S61.
 • Nasadzenia: drzew, krzewów, pnączy.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • Montaż czujników przy KSZR, km. 2+100.
 • Montaż czujników przy KSZR, km. 15+500.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB35, km. 14+950.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB39, km. 17+000.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB46, km. 18+800.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB47, km. 19+400.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB48, km. 19+700.
 • Prace porządkowe i naprawa zbiornika ZB50, km. 21+800.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

     7.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).