Budimex S.A. informuje, iż z dniem 23-26.05.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 23.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 206+800 do 207+300 na jezdni prawej, w km. od 211+360 do 211+750 na jezdni prawej oraz w km. od 212+000 do 213+650 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 24.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 206+800 do 207+300 na jezdni prawej, oraz w km. od 206+800 do 207+150 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 25.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 206+800 do 207+150 na jezdni lewej, oraz w km. od 208+480 do 208+700 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 26.05.2023 r. od godz. 09:00 w km. od 205+850 do 206+300 na jezdni prawej, oraz w km. od 208+480 do 208+700 na jezdni lewej.