17.04.2023 – 23.04.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Obrzeża betonowe 8x30 – Rondo węzeł Suwałki.

- Ścieki skarpowe z umocnieniem dna rowu.

- Podbudowa z KŁSM – CPR węzeł Suwałki.

- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. - CPR węzeł Suwałki.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

    - Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG101619B; DG101620B.

    - Podbudowa z KŁSM - CPR.

    - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. – CPR.

    Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – MOP B-W; MOP B-Z.

- Humusowanie – DJ13, teren płaski ZBR53.

- Pobocza z kruszywa – DJ15.

- Podbudowa z kruszywa – zjazd do ZBR53.2.

- Poprawa skarp, rozmyć, prace porządkowe.

- Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) KR5 stanowiska postojowe gr.4 cm – MOP Budzisko Zachód.

- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.7 cm. KR3 – MOP Budzisko Zachód JZR, MOP Budzisko Wschód pętla granica.

- Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W gr.5 cm. KR3 - MOP Budzisko Zachód JZR, MOP Budzisko Wschód pętla granica.

- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr.4 cm. KR3 - MOP Budzisko Zachód JZR, MOP Budzisko Wschód pętla granica.

- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr.4 cm. KR1 – UTPU, zjazdy DG18, DG20, ZBR53.2.

 3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • ZB-6 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń – S61.
 • ZB-15 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń – S61.
 • ZB-19 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń – S61.
 • ZB-20 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń – S61.
 • ZB-22.1 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń – S61.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).