27.03.2023 – 02.04.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Wykonanie poboczy i wykonanie nawierzchni z kruszywa – DG3.

- Krawężnik granitowy – Rondo węzeł Suwałki.

- Podbudowa z betonu C16/20 gr.24 cm. - Rondo węzeł Suwałki.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe.

    - Pasy technologiczne wykonanie poboczy, km. 10+600 – 12+600.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Humusowanie – MOP BZ.

- Ustawienie krawężnika – Zawrotka S61 24+157 str. P.

- Ułożenie cieków skarpowych – DJ16.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • Obruki przy przepustach KSZR – S61.
 • Czyszczenie studni kanalizacyjnych – S61.
 • Naprawa i odmulanie zbiorników retencyjnych – S61.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).