Budimex S.A. informuje, iż z dniem 20-21.03.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r. "Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu". Oznakowanie ustawione zostanie dnia 20.03.2023 r. od godz. 09:30 w km. od 197+400 do 201+250 na jezdni prawej, od 203+100 do 204+550 na jezdni prawej, oraz dnia 21.03.2023 od godz. 09:30 w km. od 203+100 do 204+550 na jezdni prawej, od 204+450 do 204+850 na jezdni lewej.