Budimex S.A. informuje, iż z dniem 10.03.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r. "Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu". Oznakowanie ustawione zostanie od godz. 09:00 w km. od 205+545 do 209+555 na jezdni lewej, od 211+941 do 212+140 na jezdni lewej.