Budimex S.A. informuje, iż z dniem 09.03.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r. "Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu". Oznakowanie ustawione zostanie od godz. 09:00 w km. od 191+440 do 192+400 na jezdni prawej, od 198+150 do 203+070 na jezdni prawej, od godz. 12:00 w km. 205+900 do 208+760 na jezdni prawej oraz "Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu" w km. od 205+545 do 209+555 na jezdni prawej.