13.02.2023 – 19.02.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

 • Sekcja II

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

 • Sekcja III

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 23+900.

- Rozbiórka objazdu – zbieranie kruszywa, km. 22+700 str. L.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Brak prac.
 • Sekcja II – Brak prac.
 • Sekcja III – Brak prac.

5.  Roboty branżowe

     Kanalizacja deszczowa

 • Montaż włazów – S61.
 • Roboty poprawkowe i wykończeniowe na przepustach – S61.
 • Przeniesienie serwera danych do serwerowni w Raczkach – S61.
 • Montaż pętli indukcyjnych dla stacji TC08, km. 17+442L w ciągu głównym (oba pasy ruchu) oraz na łącznicy zjazdowej z drogi ekspresowej na w. Szypliszki – S61.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

     7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).