06.02.2023 – 12.02.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

 • Sekcja II

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

 • Sekcja III

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 23+900.

- Rozbiórka objazdu – zbieranie kruszywa, km. 22+700 str. L.

- Wykop – rów pomiędzy JZR a UTPU, km. 22+700 str.L.

 3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach.

 4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Brak prac.
 • Sekcja II – Brak prac.
 • Sekcja III – Brak prac.

 5.  Roboty branżowe

      Kanalizacja deszczowa

 • Montaż włazów – S61.
 • Roboty poprawkowe i wykończeniowe na przepustach – S61.
 • Ułożenie kabli oświetlenia drogowego – S61.

 6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

 8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).