16.01.2023 – 22.01.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Sekcja I

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

 • Sekcja II

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

 • Sekcja III

- Rozbiórka tymczasowego miejsca kontroli pojazdów + profilowanie pasa rozdziału, km. 23+780 – 23+900.

- Rozbiórka przejazdu w pasie rozdziału do służby celnej, km. 23+750 str. L.

- Rozbiórka tymczasowego objazdu, km. 22+700 str. L.

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 23+900.

3. Roboty wykończeniowe:

 • Brak prac.

4. Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Brak prac.
 • Sekcja II – Brak prac.
 • Sekcja III – Brak prac.

5. Roboty branżowe

    Kanalizacja deszczowa

 • Montaż zastawek – S61.

6. Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7. Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8. Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).