Budimex S.A. informuje, iż z dniem 22.12.2022 r. nastąpi odbiór oznakowania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Tymczasowe oznakowanie związane z brakiem części oznakowania poziomego na DK8 (ul. Pułaskiego) w obrębie węzła Suwałki Północ" o numerze zatwierdzenia DIR.5510.177.2022 oraz TR.0162.399.2022.