W dniu 22.12.2022 r. z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka odbyła się w Budzisku uroczystość oficjalnego oddania do użytku ponad 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko. 

Graniczny odcinek S61 został zrealizowany w ramach międzynarodowego szlaku transportowego Via Baltica, stanowi fragment drogi krajowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa). Inwestycja kończy się na terenie przejścia granicznego z republiką Litewską w miejscowości Budzisko.

Droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym, o długości 24,157 km z nawierzchnią z betonu cementowego przystosowaną do ciężkiego ruchu, obciążeń 11,5 tony/oś z dwoma węzłami: Suwałki Północ i Szypliszki oraz Miejscami Obsługi Podróżnych: Żubryn Wschód i Zachód oraz Budzisko Wschód i Zachód.

W ramach inwestycji powstały 34 obiekty inżynierskie czyli mosty, wiadukty, estakady i przejścia dla zwierząt. Przebudowano drogi: wojewódzką, powiatowe i gminne krzyżujące się z ekspresową S61. W ramach zadania wykonana została sieć dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe.

Kontrakt na odcinek S61 Suwałki - Budzisko podpisany z firmą Budimex  08.01.2020 r. opiewa na ok. 1,2 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych, w ramach Instrumentu "Łącząc Europę". Łączna kwota dofinansowania dla całego odcinka S61 obwodnica Szczuczyna - granica państw to ok.742 mln Euro. Do ruchu oddano ciąg główny S61 pomiędzy Suwałkami i granicą z Litwą, a cały kontrakt zakończy się 7 kwietnia 2023 r.

S61 Suwałki-BudziskoS61 Suwałki-Budzisko

 

S61 Suwałki-Budzisko