31.10.2022 – 06.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów.
 • Pobocza z kruszywa łamanego, km. 0+000 – 7+980.
 • Podbudowa z kruszywa, km. zjazdy DG18; zjazd DG20; L04 0+500 - 0+660.
 • Kliny uzupełniające, km. WSP L-01; MŻW L01; MŻW L-02; MBW L-01.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. MOP B-W L01
 • (S61 23+770 - 23+955 P).
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 - 7+980; TG 7+980 – 16+560; TG 20+000 – 20+200 L; 19+800 – 21+700 P.
 • Odmulanie rowów, km. TG 20+000 – 20+500 L; 23+400 – 23+800 P.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15 wraz z obróbką włazów, km. S61 2+500 – 4+000.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu, km. 7+980 - 8+192 JL.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. WSZ L01 0+100 - 0+120 P; WSZ L04 0+300 - 0+420 P.
 • Ściek typu mulda w pasie dzielącym wraz z zabudową studzienki, km. 8+964 – 16+559.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L04 0+500 - 0+660; L05 0+000 - 0+100; MBZ L04; L05-L03.
 • Kostka betonowa, km. MBZ Chodniki przy L05.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. MBZ L02A 0+390 - 0+446 L.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód L05; L12.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód SO.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR2, km. przejazd drogowy Budzisko; DG19; WA.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód; MOP Budzisko Wschód JZR.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA gr. 4 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie poziome - 16+500 - 17+900 JL i JP.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału - wzdłuż trasy S61.
 • Nasadzenia drzew i krzewów - wzdłuż trasy S61.

4.  Roboty mostowe:

 • WS-4 – Obruk kamienny.
 • PZM-5 - Schody skarpowe.
 • PZDs-10 - Roboty wykończeniowe.
 • WS-11 – Roboty wykończeniowe.
 • PZDd-13 - Roboty wykończeniowe.
 • PZDs-18 - Roboty wykończeniowe.
 • WS-21 - Roboty wykończeniowe.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-30 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDs-31 - Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Kolizja melioracyjna 39, km. 24+000.

     Kanalizacja deszczowa

 • Regulacja studzienek i włazów żeliwnych –  S61.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów na kotwach – E2.
 • Montaż belek podwalinowych – E2.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E2.
 • Montaż panela drzwiowego – E2.
 • Montaż panela drzwiowego – E3.
 • Montaż panela drzwiowego – E4.
 • Montaż słupów na kotwach - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż słupów na kotwach – E5.
 • Montaż belek podwalinowych – E5.
 • Montaż panela drzwiowego – E5.
 • Montaż panela drzwiowego – E11.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).