W dniu 04.08.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a spółką Budimex S.A., został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr 2410.3.2019 z dnia 08.01.2020 r. przedłużający termin realizacji Kontraktu do dnia 07.04.2023 r.