Budimex S.A. informuje, iż z dniem 09.08.2022 r. nastąpi zmiana oznakowania tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową drogi S61 w obrębie DW 651, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia 80/2021.