01.07.2022 – 31.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

 

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • Nie składano nowych PTOR w okresie sprawozdawczym.

 

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; DJ12; DJ13; MOP BZ rondo; L14; L02A.
 • Wykop, km. S61 0+000 – 7+980; zjazdy dróg DP; DG; DJ; DJ13; DJ16 (rowy); DP1160; DG17.
 • GWN, km. DG166504B cz. I i II; DJ5A; DJ12; DJ13; DJ16; MOP B-Z L02A L13; L14; L15; MOP BW L01 1+240 - 1+460.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DP 1160B; DG17; DJ16; MOP BZ Rondo zach.; L02A; L13; L14; L15; MOP BW L01 1+240 – 1+460. 
 • Podbudowa C8/10, km. zatoka WGD/WGS MBW.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. DJ4 0+000 - 0+554,91; DJ4a 0+000 - 0+174; DJ6 0+000 - 0+180,37; DJ7 0+000 - 0+156,85; UTPU 6+400 - 6+730 P; UTPU 0+660 - 1+495 P.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC22P gr. 12 cm. KR5, km. MOP Żubryn Zachód miejsca postojowe.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7 cm. KR3, km. WS-22 15+762 - 16+193; PZD-20 14+662 - 15+077; MKP Szypliszki; DG 101632B 0+000 – 0+340.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC22P gr. 18 cm., km. S61 18+710 - 19+122 (PZDd-26).
 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM, km. S61 0+000 - 0+280 P.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Żubryn Zachód oraz Wschód JZRy i Jezdnie manewrowe; MKP Szypliszki; DG 101632B 0+000 - 0+340.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MOP Żubryn Zachód oraz Wschód miejsca postojowe.
 • Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1/2, km. 0+700 - 1+500 L i P; 1+500 – 2+400 L i P Pas technologiczny; DJ3 0+000 - 0+670; DJ4 0+000 - 0+544; DJ4a 0+000 - 0+160; DJ6 0+000 - 0+180; DJ15a; DG16; DJ16.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR7 gr. 8 cm., km. WS-22 15+762 - 16+193; PZD-20 14+662 - 15+077; 20+200 - 20+620; S61 18+710 - 19+122 (PZDd-26).
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR2 gr. 8 cm., km. DG101629 0+000 - 0+690; DG14; DG15; DP1160B; DG18.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR4 gr. 6 cm., km. DW651.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR1, km. 0+320 - 0+750 Lewa; 0+700 - 2+400 Lewa i Prawa Pas technologiczny; DJ3 0+000 - 0+670; DJ40 0+000 – 0+544.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 gr. 4 cm., km. DG101629 0+000 - 0+690; DG14; DG15; DP1160B; DG18.
 • Warstwa ścieralna  betonu asfaltowego AC 11 S KR4 gr. 4 cm., km. DW651.
 • Warstwa ścieralna  betonu asfaltowego AC 11 S KR3 gr. 4 cm., km. DP 1160B 0+000 – 0+463.
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej, km. S61 0+000 - 0+280 P.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 15+075 - 15+760; S61 10+860 - 14+660; S61 7+980 - 10+440; S61 13+650 - 13+740 P PA; S61 16+460 - 16+550 L+P PA.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, km. MBW plac zabaw.
 • Materac geosyntetyczny, km. UTPU 5+750 - 5+880 L i P.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa, km. S61 7+980 - 16+560.
 • Roboty brukarskie - Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 10+860 - 16+325 JL; S61 16+559 - 17+000 L i P; 17+850 - 18+000 L; 18+075 - 18+329 L.
 • Zasypki poboczy gruntem niespoistym, km. S61 7+980 - 16+560.
 • Zasypka pasa rozdziału, km. S61 23+000 - 24+160.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DJ8; DP1139B; DG6; DG7; DG8; DG101621B.
 • Utwardzenie poboczy, km. S61 16+800 - 20+600 JL.
 • Rowy umocnione brukiem kamiennym, km. DJ16.
 • Rowy umocnione elementami betonowymi, km. DJ16; DG18.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L05; L13; L15; PD Budzisko; MBW L07 0+000 - 0+200; L11.
 • Krawężnik betonowy, km. DJ4 0+280 - 0+370; DJ6 0+005 - 0+110.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DP 1160B; DG18.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. DW651 0+000 - 0+100 L i P; 0+425 - 0+525 L.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DP 1160B; DG17; DJ16; MOP BZ Rondo zach.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 - 7+980; 7+980 - 16+560; 16+560 - 20+600 PR; DG 101629B; DG14; DG15; DJ16; MOP BW.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap - EP1-L i EP1-P.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m  EP1-L, EP1-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – EP2-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP2-L i EP2-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – E2.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E4.
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP3-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m – EP3-L, EP3-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP4-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP4-L i EP4-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E5.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – E5.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – E5.
 • Montaż belek podwalinowych – EP6-P.
 • Montaż wypełnień drewnianych h=2,4 m – EP6-L, EP6-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E7.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E7.
 • Montaż belek podwalinowych – EP7-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP8-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E10.
 • Montaż belek podwalinowych - EP10-L i EP10-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=7,50 – E11.
 • Montaż belek podwalinowych – E11.

4.  Roboty wykończeniowe:

 • Bariery drogowe skrajne – S61 i pozostałe drogi.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – S61.
 • Oznakowanie pionowe (słupki oznakowania pionowego, fundamenty pod konstrukcje kratowe) – S61, Węzeł Szypliszki, drogi poprzeczne.
 • Oznakowanie poziome, km. 0+000 – 0+400.

5.  Roboty mostowe:

 • WS-2

-  Montaż bariery w pasie rozdziału.

 • ED-3

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

 • WS-4

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

 • PZGd-5A

-  Zasypka obiektu.

-  Montaż bloczków ścian oporowych.

-  Beton wieńców konstrukcji K2.

-  Beton wyrównawczy murów oporowych str. Budzisko.

 • PP-6

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Nawierzchnia z żywic na wieńcach (strona prawa).

 • WD-8

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Nawierzchnia z żywic kap chodnikowych.

 • ED-9

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

 • PZDs-10

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Nawierzchnia z żywic na wieńcach.

 • WS-11

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Nawierzchnia z żywic na wieńcach.

 • WS-12

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

 • PZDd-13

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Ustawienie schodów.

 • WD-14

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Nawierzchnia z żywic – 3 warstwa.

 • PZDd-16

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

 • WD-16a

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Nawierzchnia z żywic - III warstwa.

-  Montaż barier.

 • WD-17

-  Nawierzchnia z żywic - III warstwa.

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

-  Montaż barier.

 • PZDs-18

-  Umocnienie podatne skarp i stożków.

 • WS-22

-  Drenaż z geotkaniny i kruszywa lakierowanego.

 • WS-24

-  Umocnienie podatne.

 • WD-25

-  Umocnienie podatne.

-  Umocnienie wylotu drenu.

 • PZDd-26

-  Umocnienie podatne.

 • WD-27

-  Umocnienie podatne.

-  Umocnienie wylotu drenu.

-  Nawierzchnia na kapach - III warstwa.

 • WS-28

-  Nawierzchnia na kapach - III warstwa.

-  Umocnienie wylotu drenu.

 • WS-30

-  Umocnienie podatne.

 • PZDs-31

-  Umocnienie podatne.

-  Schody skarpowe.

 • WD-32

-  Korytka ściekowe półokrągłe.

-  Umocnienie kostką.

-  Schody skarpowe.

-  Krawężniki za obiektem.

-  Drenaż otoczony żywicą.

-  Warstwa ścieralna.

 • WD-33

-  Krawężniki za obiektem.

-  Drenaż otoczony żywicą.

-  Ściek przykrawężnikowy.

6.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 15 – wykop rowu + umocnienie, km. 12+200.
 • Mel 25 – wykop rowu + umocnienie, km. 16+000.

     Oświetlenie

 • Montaż fundamentów oraz słupów oświetleniowych – MKP.
 • Montaż fundamentów oraz słupów oświetleniowych – Budzisko.

     Zasilanie

 • KSZR7 - Układanie kabla zasilającego – Węzeł Suwałki Północ.
 • KSZR8 - Układanie kabla zasilającego, km. 2+100 – 2+400.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 021 – SKR-2 nr 022, km. 2+400.
 • SKR-2 nr 053 – SKR-2 nr 054, km. 5+800.
 • SKR-2 nr 008 - SKR-2 nr 026, km. 0+960 – 3+160.
 • SKR-2 nr 095 – SKR-2 nr 101, km. 10+600 – 11+400.
 • SKR-2 nr 123 – SKR-2 nr 126, km. 14+000 – 14+300.
 • SKR-2 nr 130, km. 14+830 – 14+950.

Kanalizacja deszczowa

 • KD21.2, km. 2+740.
 • KD47, km. 5+800.
 • KD103, km. 12+800.
 • KDz1 +wpusty, km. 23+300.
 • KD202+przepompowania, km. 23+900.
 • KD179, km. 23+300.
 • KD198, km. 23+500.
 • KDu3, km. 21+170.

     Zbiorniki

 • ZB 5.2 - umocnienie zbiornika, km. 2+600 L.
 • ZB54 – umocnienie zbiornika, km. 23+500 P.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 23+700 - 23+850.

     Przepusty

 • Przepust P/Dj16/0+522/RP, km. 0+522.
 • Przepust P/DG18/0+346/RL, km. 0+346.
 • Przepust P/DG20/0+464/RP, km. 0+464.
 • Przepust P/DG20/0+609/RP, km. 0+609.
 • P/DP1160B/0+075, km. 0+075.
 • P/DP1160B/0+090/RP, km. 0+090.
 • P/DP1160B/0+415/RP, km. 0+415.
 • P/DP1160B/0+448/RL, km. 0+448.
 • Umocnienie przepustów.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Płytki ścienne - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż armatury i wyposażenia - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż sufitów podwieszanych - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż ścianek HPL - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż placu zabaw nawierzchnia, zabawki, ogrodzenie -  MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Elewacja - malowanie deski - MOP Budzisko Zachód.
 • Próby i rozruchy - MOP Budzisko Wschód/Zachód.