Budimex S.A. informuje, że w dniu 25.05.2022 r. nastąpiła zmiana tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Projekt obejmuje oznakowanie budowy skrzyżowania DG101620B z DK8 w km. 779+300 str. prawa" o numerze zatwierdzenia 3036c/2022.