27.12.2021 - 02.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

3.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe i utrzymaniowe.
 • Sekcja II – Prace porządkowe i utrzymaniowe.
 • Sekcja III – Prace porządkowe i utrzymaniowe.

4.  Roboty branżowe:

 • Prace porządkowe i utrzymaniowe.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Instalacje sanitarne - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

6.  Ekrany akustyczne :

 • Nie wykonywano żadnych prac.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).