20.12.2021 - 26.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.

3. Roboty mostowe:

 • WS-4 – Roboty ciesielskie wieńca JL etap I; JP – etap II.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany osi P3 – segment 3.1.
 • PZGd-5A – Roboty ciesielskie ściany w osi P3 – segment 3.1.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany osi P1 – segment 1.2.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany osi P1 – segment 1.2.
 • ED-9 – Roboty ciesielskie skrzydeł w osi P1 – etap III.
 • Sekcja II – Prace porządkowe i utrzymaniowe.
 • WD-27 – Przygotowanie powierzchni betonowych do antykorozji.
 • WS-28 - Przygotowanie powierzchni betonowych do antykorozji.

4. Roboty branżowe:

Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+800 – 16+900.

Kanał technologiczny:

 • Układanie kanału technologicznego, km. 11+600 – 11+700.

5. Roboty kubaturowe:

 • Instalacje sanitarne - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

6. Ekrany akustyczne :

 • Nie wykonywano żadnych prac.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).