01.10.2021 – 31.10.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

 

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Ponownie przedłożenie KZSR, Projektu oświetlenia oraz Światłowodu do podłączenia SZR.
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR - Tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych na drodze powiatowej nr 1154B - obiekt WD-7
 • PTOR - Tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych na drodze powiatowej nr 1139B - obiekt WS-12

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP-L02 0+140 – 0+340; WSP L03 0+140 – 0+425; 0+750 – 0+955; 5+919 – 5+960; DJ2 0+000 – 0+050; DJ2 0+200 – 0+440; DJ4 0+260 – 0+360; DG2 0+020 – 0+120; W. Szypliszki L01; L04; DG 15; DG 101629B; MKP; TG 20+430 – 20+470; PD WD 33; DG 20; MOP B-W i B-Z.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; DP 1139B 0+000 – 0+255; DG8A 0+000 – 0+096; MKP; DG 101632B; MOP B-W; MOP B-Z; DG14, DJ16, DG18, DP 1160B.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5, km. DG 101632B; TG 23+700 – 24+158; DG14, DJ16;  MOP B-W, B-Z.
 • GWN, km. 0+752 – 0+940; 5+710 – 5+876; 5+919 – 5+960; WSP-L02 0+112 – 0+340; MOP ZZ L01 0+000 – 0+716; DJ2 0+000 – 0+050; DJ2 0+200 – 0+440; DJ8 0+730 – 1+130; DG 101621B 0+000 – 0+080; DG 101620B 0+310 – 0+420; DG 101620B 0+470 – 0+629,84; W. Szypliszki L01; L04; DG 101629B 0+410 – 0+690; TG 20+430 – 20+480; TG 21+100 – 21+200; MOP B-W; B-Z.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 0+750 – 0+955.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30, km. W. Szypliszki L01; L04; DG 101632B; TG 23+950 – 24+158 JP; DJ16; MOP B-W, B-Z; UTPU L 21+175 – 21+800.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm, km. 1+727 – 2+400; S61 16+195 - 16+560 L; S61 16+560 – 16+960 L; S61 16+800 – 16+960 P; S61 22+300 – 22+775 L; S61 22+300 – 23+960 P.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 0+750 – 0+940; WSP-L02 0+000 – 0+112; DJ2 0+000 – 0+440; DG2 0+000 – 0+417.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR, km. TG 20+360 – 20+480; 21+100 – 21+200; 22+725 – 22+900; 23+000 – 24+158 JP.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. DG11 0+000 – 0+740; DJ11 0+000 – 0+180,5; DG11 0+240 – 0+769,92
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM C50/30, km. MOP BW P2.
 • Podbudowa C16/20 gr.24 cm, km. MBW Rondo.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+716; DG 101620B 0+420 – 0+470; DG 101632B; 23+450 – 24+158; DJ16; MOP B-W, B-Z.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; 18+500 – 20+800 L i P; 21+500 – 22+700 L; DG 13; DG 101629B; DG 20; MOP B-W.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny, km. MOP ZW L01 0+000 – 0+736.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBW Rondo; L16 0+000 – 0+148 P; L17 0+000 – 0+140 P.
 • Prace brukarskie – krawężnik betonowy, km. MOP ZW L01 0+000 – 0+736.
 • Prace brukarskie – krawężnik betonowy 15x30, km. DG5 0+000 – 0+437; DG13 0+065 – 0+112 P; 0+079 – 0+112 L; 0+186 – 0+326 L; DG12 0+390 – 0+403 P; 0+421 – 0+490 P.
 • Prace brukarskie – obrzeże, km. MOP ZW L01 0+000 – 0+736.
 • Prace brukarskie – obrzeże betonowe 8x30, km. Plac rekreacyjny MBZ.
 • Prace brukarskie – kostka betonowa, km. MOP ZW L01 0+000 – 0+736.
 • Prace brukarskie – odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. 0+000 – 7+980.
 • Prace brukarskie – ścieki trójkątne, km. 0+770 – 0+950.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45, dyblowana i kotwiona, km. 0+000 – 0+520; 0+280 – 0+520; 0+955 – 1+310.
 • Prace brukarskie - Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG5, DG6, DG7.
 • Prace brukarskie - Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. DG13 0+045 – 0+060 L; 0+240 – 0+260 P; DG12 0+048 – 0+100 L; 0+038 – 0+115 P; 0+235 – 0+288 P.
 • Prace brukarskie - Umocnienie rowu brukiem, km. DG7; S61.
 • Prace brukarskie - Ściek trójkątny, km. DG7; S61 17+594 – 18+308 P.
 • Prace brukarskie – Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem rowu przy wylocie, km. S61.
 • Prace brukarskie – Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. DG12; DG13, S61 18+980 – 19+246 LP.
 • Prace brukarskie - Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. MBW Rondo.
 • Prace brukarskie – Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm, km. Plac rekreacyjny MBZ.
 • Wał akustyczny, km. S61 13+730 – 13+805 str. P; S61 16+324 – 16+530 str. L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego gr.29 cm., km. S61 17+370 – 18+710 P; S61 19+130 – 20+205 P; S61 20+620 – 22+640 P.
 • Makroniwelacja, km. MOP BW P2.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E1
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E2
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E2
 • Wykonanie pali fundamentowych L=5,0m – E2
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP4-L
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP4-P
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E3
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E4
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E5
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E14
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E14
 • Wykonanie pali fundamentowych L=6,0m – E9
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E15
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E16
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP11-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP11-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP12-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP12-P.

4.  Roboty mostowe:

 • WS-1

-  Bariery ochronne z poręczą H2/W3/A vi3 skrajne.

-  Balustrady schodów skarpowych i przejść serwisowych.

-  Umocnienie skarp i stożków poprzez humusowanie

 • WS-2

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Krawężnik mostowy 18x20.

-  Schody skarpowe.

 • ED-3

-  Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JL.

-  Betonowanie korpusu w osi P1 JL.

-  Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JP.

-  Betonowanie korpusu w osi P2 JP.

-  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JP.

-  Zbrojenie poprzecznic w osi P1 i P2 JL.

-  Beton poprzecznic w osi P1 i P2 JL.

-  Zbrojenie poprzecznic w osi P1 i P2 JP.

-  Beton poprzecznic w osi P1 i P2 JP.

-  Montaż łożysk.

 • PZM-5

-  Zasypka.

-  Beton niekonstrukcyjny.

-  Roboty zbrojarskie gurtów.

-  Betonowanie gurtów.

 • PZGd-5A

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P4 – Segment 4.1, 4.2, 4.4.

-  Beton ścian w osi P4 – Segment 4.1, 4.2, 4.4.

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P3 – Segment 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

-  Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P1.

-  Beton fundamentów w osi P1.

-  Izolacja cienka fundamentu w osi P1.

-  Wykop pod fundament w osi P2.

-  Beton niekonstrukcyjny pod fundament w osi P2.

-  Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P2.

 • PP-6

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P1.

-  Beton ścian w osi P1.

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P2.

-  Beton ścian w osi P2.

-  Izolacja cienka.

-  Zasypka.

-  Montaż konstrukcji stalowej Supercor.

 • WD-7

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – powłoka odporna na chlorki.

-  Umacnianie skarp i stożków poprzez humusowanie.

 • WD-8

-  Schody skarpowe.

-  Krawężnik mostowy 20x30 za obiektem.

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Roboty zbrojarskie kap chodnikowych KP-1, KP-3, KP-5, KP-6.

-  Beton kap chodnikowych KP-1, KP-3, KP-5, KP-6.

-  Izolacja gruba.

-  Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm.

 • ED-9

-  Roboty zbrojarskie kap JL.

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Krawężnik mostowy 18x20.

-  Izolacja gruba.

-  Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.

 • PZDs-10

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.

-  Wykop pod fundamenty ekranów.

-  Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty ekranów.

-  Roboty zbrojarskie fundamentów pod ekrany.

 • WS-11

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.

-  Schody skarpowe.

-  Wykop pod fundamenty ekranów.

-  Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty ekranów.

-  Roboty zbrojarskie fundamentów pod ekrany.

 • WS-12

-  Montaż konstrukcji stalowej.

 -  Drenaż.

 -  Zasypka konstrukcji stalowej.

 • WD-14

-  Balustrady przy schodach.

 • PZDd-16

-  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

 • WD-16A

-  Izolacja z papy pod kapami.

-  Beton kap.

 • WD-17

-  Izolacja z papy pod kapami.

-  Krawężnik.

-  Deska gzymsowa.

-  Beton kap.

-  Montaż dylatacji.

 • WD-19

 -  Balustrady.

 • PZDs-20

-  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

 • WS-22

-  Zbrojenie przyczółków i filarów.

-  Beton filarów.

-  Beton przyczółków.

-  Montaż łożysk.

-  Beton poprzecznic na P2.

 • WS-24

-  Montaż krawężników za obiektem.

-  Schody skarpowe.

-  Izolacja gruba na ściance zaplecznej P1.

-  Umocnienie sztywne.

 • WD-25

-  Montaż krawężników przy skrzydłach.

-  Umocnienie sztywne.

-  Zbrojenie kap KP-3.

-  Hydrofobizacja.

-  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

-  Schody skarpowe.

 • PZDd-26

-  Betonowanie kap na ustroju.

-  Nawierzchnia z żywic na kapach ustroju.

-  Izolacja gruba na jezdniach.

-  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

-  Hydrofobizacja.

-  Montaż krawężników.

 • WD-27

-  Montaż rur osłonowych P4.

-  Zbrojenie ustroju.

-  Beton ustroju.

 • WS-28

-  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1.

-  Betonowanie płyt przejściowych P1.

-  Izolacja gruba pod kapami.

-  Kotwy kap.

-  Zbrojenie kap JP.

-  Montaż dylatacji JL.

-  Betonowanie niszy dylatacyjnej.

-  Zbrojenie niszy dylatacyjnej P1 JP.

-  Izolacja gruba na ściankach zaplecznych.

-  Montaż krawężników na ustroju JP.

 • WS-30

-  Zasypka konstrukcji stalowej.

-  Drenaż za korpusami.

-  Parasol.

-  Drenaż parasola.

 • WD-32

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1, P5.

-  Rura osłonowa P1.

-  Montaż dylatacji.

-  Montaż kolektora.

-  Zbrojenie nisz dylatacyjnych.

-  Betonowanie nisz dylatacyjnych.

 • WD-33

-  Izolacja cienka.

-  Betonowanie płyty ustroju.

-  Zasypka.

5.  Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

-  KD 194 MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+300.

-  MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+400.

-  KD 49 przy ED-9, km. 5+880.

-  Wpusty WD-27 str. L, km. 19+890.

-  KD 187, km. 23+100.

-  KD 188, km. 23+100.

-  Wpusty łącznica L03, km. 0+710.

-  KD 5, km. 0+800.

-  KD 27, km. 3+100.

-  KD węzeł Szypliszki kdQ1, km. 17+200.

-  KD 154 przed WS-28, km. 20+300.

-  KD 160, km. 21+150.

-  KD 171 BZ, km. 23+200.

-  KD 189 BW, km. 23+000.

-  KD 194 BW, km. 23+000.

-  KD 201, km. 23+570.

-  KD 27, km. 3+150.

-  KD 44, km. 5+500.

-  KD 116, km. 14+170.

-  KDr5, KDq4.

-  s194 do sw 190/3, km. 23+400.

-  sw 201/18-s 201/14, km. 23+730.

-  Wpusty, km. 3+200 – 3+600.

-  Wpusty MOP Żubryn str. L, km. 7+100.

-  KD 159 przy obiekcie WS-30 wraz z wpustami, km. 21+200.

-  KD 161 przy obiekcie WS-30 wraz z wpustami, km. 21+200.

Drenaż podłużny:

-  Drenaż przykrawężnikowy  w drodze wojewódzkiej, km. 17+150.

-  Drenaż w pasie rozdziału od WS-30 w str. Budziska, km. 21+160.

-  Drenaż przykrawężnikowy MOP Budzisko Zachód 2, km. 22+630.

-  Drenaż przykrawężnikowy MOP Budzisko Wschód, km. 23+700.

-  Drenaż przykrawężnikowy MOP Budzisko Wschód 2, km. 22+630.

-  Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, km. 15+960 – 17+150.

-  Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, km. 21+200 – 22+100.

Zbiorniki:

-  Umocnienia ZB 1, km. 0+880.

-  Umocnienie ZB 6, km. 3+000.

-  Umocnienia ZB 10, km. 5+100.

-  Umocnienie ZB 28, km. 12+738.

-  Umocnienie ZB 30, km. 13+850.

-  Umocnienie ZB 43, km. 10+500.

-  Umocnienie ZB 33, km. 14+200.

-  Umocnienie ZB 48, km. 19+700.

Melioracje:

-  Kolizja 10 – montaż studni melioracyjnej, km. 9+300.

-  Kolizja 19 rów – roboty ziemne, km. 13+700.

-  Kolizja 20 rów – roboty ziemne

-  Kolizja 22 rów – roboty ziemne, km. 15+300.

Przepusty:

-  P/DG101629B/0+037/RP DN500, km. 0+037.

-  P/DG101629B/0+250/RP DN500, km. 0+250.

-  P/DG101629B/0+645/RP DN500, km. 0+645.

-  P/DG7/0+115/RP DN500, km. DG7/0+115.

-  P/Dj3/0+140 DN800, km. Dj3/0+140.

-  P/Dj2/0+380 DN800, km. Dj2/0+380.

-  P/Dj2/0+530 DN800, km. Dj2/0+530.

Zasilanie:

-  Układanie poprzeczki zasilania, km. L02 0+290.

-  Układanie poprzeczki zasilania, km L03 0+300.

Oświetlenie:

-  Układanie poprzeczki oświetleniowej, km. L01 0+480.

-  Układanie poprzeczki oświetleniowej, km. 1+600.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 6+720 – 8+380.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+500 – 17+000 JL i JP.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 17+300 – 17+450 JL i JP.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. DW651 Węzeł Szypliszki.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 22+800 – 23+200 JP.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+300 – 23+700 JP.

Teletechnika:

-  ORANGE14 - Przepinka kolizji, km. 23+850.

-  Poprzeczka przy WS-2, km. 0+730.

Wodociąg:

-  Kolizja W16, km. 22+500.

-  Zw-1 MOP Budzisko Wschód – montaż wodociągu, km. 23+400.

Kanalizacja sanitarna:

-  Kolizja sanitarna KS-3 – MOP Budzisko.

-  KS-3 przy MOP Budzisko Wschód, km. 23+380.

6.  Roboty kubaturowe:

-  Stropy – MOP Budzisko Zachód.

-  Ściany zewnętrzne – MOP Budzisko Wschód.

-  Słupy belki nad ziemią - MOP Budzisko Wschód.

-  Ścianki attykowe z wieńcami - MOP Budzisko Zachód.