27.09.2021 – 03.10.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+750 – 0+810 (W3, W2, W1); DJ2 0+200 – 0+330 (W2); TG 20+430 – 20+470 (W3, W2); DG 101629B (W6, W5) 0+420 – 0+470; MOP B-W L10 (W3); DG20 (W8).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR; TG+UTPU 18+900 – 19+800 L, P; MOP B-W L01; L11; L17+rondo W; DJ16.
 • GWN, km. MOP_W L01 0+080 – 0+300; MOP_W L01 0+340 – 0+650; DG11 0+000 – 0+090; DG11 0+160 – 0+190; DG11 0+210 – 0+270; DG11 0+280 – 0+550; DG11 0+570 – 0+610; DG11 0+620 – 0+740; DJ11 0+060 – 0+180,5; DJ10 0+240 – 0+590; DJ10  0+610 – 0+769,92; TG 18+940 – 19+000; DG 101629B.  
 • WUP, km. TG 23+450 – 23+700 JP; DG 20 0+300 – 0+650.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 1+545 - 1+700.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 1+545 – 1+727.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. DG13; MOP B-W parking 1.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. 16+195 – 16+560; 16+560 – 16+960; 22+320 – 22+800 L.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG11 0+190 - 0+210; DG11 0+270 - 0+280; DG11 0+550 - 0+570; DG11 0+610 - 0+620; DJ11 0+000 - 0+060; DJ11 0+590 – 0+610; DG13 0+329 - 0+460.
 • Wał akustyczny, km. S61 16+324 – 16+530 str. L; DG 101620B 0+310 – 0+420 (W1).
 • Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na pcp 1:4, km. MOP Budzisko Wschód wyspy dzielące L15-L14; L14-L13; chodnik przy ITD.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MOP Budzisko Wschód L18; L12.
 • Rów umocniony elementami betonowymi, km. 4+185 – 4+200 P; 4+300 – 4+390 L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. S61 8+615 – 8+683.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. S61 8+585 – 8+673.
 • Odwodnienie do rowu, km. 4+185 – 4+390.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 21+470 – 21+767 L.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu w rowie, km. S61 8+200 – 8+700.
 • Odhumusowanie, km. DJ16.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100 W. Szypliszki; TG 18+900 – 19+200; 22+500 – 22+650 L.
 • Bariery drogowe, km. WSP-L04 0+037 – 0+320 L i P; DK 0+142,5 – 0+259 pas rozdziału; DP1154B 0+010 – 0+176 L i P; DG 102015B 0+089 – 0+148 P; DG 102015B 0+085 – 0+148 L.
 • Bariery ochronne stalowe N2/W3/A, km. SW 651.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Izolacja gruba.
 • WS-2 – Zasypka.
 • ED-3 – Beton korpusu w osi P2 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JP.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JP.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JL.
 • PZDG-5A – Betonowanie segmentu P3 oś4.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P1.
 • PP-6 – Betonowanie ścian w osi P1 segment 1.2.
 • PP-6 – Betonowanie ścian w osi P1 segment 1.1 i 1.3.
 • PP-6 – Roboty zbrojarskie ścian w osi P1.
 • PP-6 – Roboty zbrojarskie ścian w osi P2.
 • PP-6 – Betonowanie ścian w osi P2 segment 1.2.
 • WD-7 - Schody skarpowe.
 • WD-7 – Bariery ochronne z poręczą H2/W3/A vi2/vi3 skrajne.
 • WD-8 – Izolacja gruba.
 • WD-8 - Roboty zbrojarskie kap chodnikowych KP-2, KP-4.
 • ED-9 – Izolacja gruba.
 • ED-9 – Krawężnik mostowy.
 • WS-12 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WD-16A – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WD-16A – Betonowanie kap chodnikowych.
 • WD-17 – Zasypka przyczółka P1.
 • WD-17 – Beton podkładowy pod płytę przejściową P3.
 • WD-17 – Zbrojenie płyty przejściowej P3.
 • WD-17 – Szalowanie ścianki zaplecznej P1.
 • PZDs-20 – Prace antykorozyjne – hydrofobizacja betonu.
 • WS-22 – Szalowanie przyczółków, beton przyczółka P3 JL.
 • WS-22 – Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JP.
 • WS-22 – Beton filarów P2 JL.
 • WS-24 – Betonowanie III etapu skrzydeł, podpora P1.
 • WS-24 – Montaż barier na ustroju.
 • WD-25 – Nawierzchnia z żywic na kapach.
 • WD-25 – Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach.
 • WD-25 – Betonowanie kap na skrzydłach P1, P3 lewe.
 • WD-27 – Zbrojenie ustroju.
 • WS-28 – Zbrojenie płyt przejściowych P2.
 • WS-28 – Betonowanie płyt przejściowych.
 • WS-28 – Zbrojenie niszy dylatacyjnej P1.
 • WS-28 – Montaż rur osłonowych w gruncie.
 • WS-28 – Betonowanie ustroju JL.
 • WS-28 – Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1.
 • WS-30 – Zasypka.
 • WS-30 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WD-33 – Betonowanie skrzydła P5 JP.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 1, km. 0+880 L.
 • Umocnienia ZB 6, km. 3+023 P.
 • Umocnienia ZB 48, km. 19+728 L.

Melioracje:

 • Mel 4 – wykonanie robót ziemnych oraz umocnienie rów b.n.1, km. 5+800.
 • Mel 4 – wykop rowu b.n.2, km. 5+800.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu, km. 0+710 – 1+510.
 • Wykonanie drenażu, km. 2+950 – 4+150.
 • Wykonanie drenażu, km. 10+700 – 24+000.

     Przepusty:

 • PM-14, km. DG nr 12 0+020.
 • P/DG12/0+078/RP, km. DG12/0+078/RP.
 • P/DG12/0+221/RP, km. DG12/0+221/RP.
 • P/DG12/0+260/RP, km. DG12/0+260/RP.
 • P/DG12/0+292/RP, km. DG12/0+292/RP.
 • P/DG12/0+327/RP, km. DG12/0+327/RP.
 • P/DG12/0+360, km. DG12/0+360.
 • P/DG12/0+384/RP, km. DG12/0+384/RP.
 • P/Dj2/0+380 – Dj2/0+380.
 • P/Dj2/0+530 – Dj2/0+530.
 • P/Dj3/0+031/RL – Dj3/0+031/RP.
 • P/Dj3/0+119/RL – Dj3/0+119/RP.
 • P/Dj3/0+140 – Dj3/0+140.
 • P/Dj3/0+184/RP – Dj3/0+184/RP.
 • P/Dj3/0+319/RP, km. Dj3/0+319/RP.
 • P/Dj3/0+376/RP, km. Dj3/0+376/RP.
 • P/Dj3/0+454/RP, km. Dj3/0+454/RP.
 • P/Dj3/0+492/RP, km. Dj3/0+492/RP.

     Sieć wodociągowa:

 • W-16 – Próba szczelności, przygotowanie pod przepinkę, km. 23+400.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 29, km. 3+300.
 • KD Q1, km. 17+200.
 • KD Q2, km. 17+200.
 • MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+000.
 • Wpusty MOP Żubryn strona lewa, km. 7+400 – 7+800.

Teletechnika:

 • Kanał technologiczny, km. 23+080.

5. Roboty kubaturowe:

 • Szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu w osi A-B, i C-D - MOP Budzisko Zachód.
 • Chudy beton pod posadzkę - MOP Budzisko Wschód.

6. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP8-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E10.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E11.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP11-L.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).