30.08.2021 – 05.09.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+750 – 0+800 (W10, W9, W8); MZW L01 0+370 + 0+480 (W2); MZW L01 0+520 – 0+736 (W2); TG 20+430 – 20+470 (W5); MOP B-Z: L04 0+340 – 0+490 (W1); MOP B-W (W2), L10 (W4); DG 20 (W6).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; DW 651 0+425 – 0+525; TG 22+650 - 22+720; MOP B-W L17; MOP B-Z parking 1.
 • Wymiana gruntu, km. DG11.
 • GWN, km. 10+880 – 10+940 JP; 12+600 – 12+920 JP; 13+510 - 13+680 JP.  
 • Warstwa mrozoochronna, km. 10+820 – 10+880 JP; 10+940 – 11+460 JP; 11+400 – 11+460 JL; 12+140 – 12+250 JL; 12+140 – 12+600 JP; 13+680 – 13+820; TG 22+625 – 22+740.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 10+820 – 10+880 JP; 10+880 – 10+940 JP; 10+940 – 11+460 JP; 11+400 – 11+460 JL; 12+140 – 12+250 JL; 12+140 – 12+600 JP; 12+600 – 12+920 JP; 13+510 – 13+680 JP; 13+680 – 13+820.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. 1+312 – 1+513.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. 10+660 – 11+450 P; 13+800 – 14+040 P; 13+800 – 14+660 L.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na pcp 1:4, km. MBZ L06 0+000 – 0+250.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L06 0+155 – 0+205 P.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. 21+230 – 21+310.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Roboty zbrojarskie kap.
 • WS-2 – Beton kap chodnikowych.
 • WS-2 – Izolacja gruba JL, JP.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JP.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P4, P3.
 • PP-6 - Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P2.
 • WD-7 – Izolacja gruba.
 • WD-8 – Izolacja gruba.
 • ED-9 – Beton niekonstrukcyjny pod płyty najazdowe w osi P1, P3 JP, JL.
 • WS-12 – Beton – Oś A, B Korpus Segment 1.3; 1.5.
 • PZDd-16 – Beton – Kapa chodnikowa B, C Segment 1.1, 1.4.
 • WD-16A – Izolacja gruba pod kapami.
 • PZDs-20 – Beton – Kapa chodnikowa B, C Segment 1.1, 1.4.
 • WS-22 – Beton – P1 Ława fundamentowa JP, JL.
 • WS-24 -  Izolacja gruba na jezdni JL, JP.
 • WS-24 – Zbrojenie płyt przejściowych P1.
 • WS-24 – Betonowanie płyt przejściowych P1.
 • PZDd-26 – Krawężniki na ustroju.
 • PZDd-26 – P2 Nisza dylatacyjna JP, JL – Beton.
 • WS-28 – Betonowanie ustroju JP.
 • WS-28 – Zasypka.
 • WS-30 – Zbrojenie Korpusów B1, B3, B5.
 • WD-32 – Drenaż za przyczółkiem P1, P5.
 • WD-32 – Zasypka.
 • WD-33 – Betonowanie poprzecznicy P5.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Roboty ziemne ZB 48, km. 19+700.
 • Umocnienie ZB 53, km. 23+350.

     Melioracje:

 • Mel 5 – umocnienia rowu, km. 6+450.
 • Mel 6 – umocnienia oraz konserwacja rowów, km. 6+750.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu podłużnego, km. 10+000 – 24+000.

     Przepusty:

 • P/DG5/0+263/RP, km. DG5
 • P/DG5/0+300/RL, km. DG5.
 • P/DG5/0+400/RP, km. DG5
 • PD-28, km. DG13 0+319.
 • P/Dj1/0+111/RL – Dj1.
 • P/Dj1/0+161/RL – Dj1.
 • P/Dj1/0+268/RL – Dj1.
 • P/Dj1/0+316/RL – Dj1.
 • P/Dj1/0+370/RL – Dj1.
 • P/Dj1/0+423/RL – Dj1.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 22+300 – 22+750.

     Teletechnika:

 • Kanał technologiczny od studni – MOP Budzisko.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 22, km. 2+600.
 • Wpusty, km. 2+800.
 • KD 39, km. DP1154B 0+010//S61 4+770.
 • KD 99, km. DG 101620B 0+350.
 • KD 111, km. DG 101618B 0+420/S61 13+800.
 • Wpusty, km. 16+700.
 • KD 169, km. 22+350.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścian zewnętrznych – MOP Budzisko Zachód.
 • Kanalizacja podposadzkowa – MOP Budzisko Zachód.
 • Drenaż – MOP Budzisko Wschód.

6. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).