23.08.2021 – 29.08.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+750 – 0+780 (W14); 0+750 – 0+800 (W13, W12, W11); 0+820 – 0+910 (W3); 5+820 – 5+876 (W2, W1); DJ8 (W1); DP1154B (W1); TG 20+430 – 20+470 (W7, W6); MOP B-Z: L04 0+340 – 0+490 (W1); MOP B-W L01 (W2), L07 (W4), L10 (W5); DG 20 (W7, W6).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; 17+100 – 17+140; DW 651; TG 22+600 - 22+720; MOP B-W L17; MOP B-Z parking 1.
 • Wymiana gruntu, km. DG11.
 • GWN, km. 1+330 – 1+513; DJ8; DP1154B; 10+660 – 10+820; DG 20.  
 • WUP, km. TG 22+650 – 22+700; JZR.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DP1154B, 11+460 – 12+140 JL.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 22+350 – 22+600.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 1+312 – 1+513; 10+660 – 10+820; 11+460 – 12+140 JL; 12+920 – 13+510 JP; 15+840 – 15+960.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. 10+440 – 10+640; 14+670 – 14+870; 14+880 – 15+080.
 • Podbudowa C8/10 gr.20 cm., km. 8+530 – 9+575 P0; 8+530 – 8+800 L; SD3 20+040 – 20+205 LP.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na pcp 1:4, km. MBZ L06 0+250 – 0+350.
 • Prace brukarskie – obrzeża betonowe 8x30 cm (chodnik), km. MBZ L06 0+000 – 0+250.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. 17+600 – 18+300 P; 18+115 – 18+235 L.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Izolacja gruba.
 • ED-3 – Beton fundamentów w osi P1.
 • PZM-5 – Montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P4.
 • PZDG-5A – Wykop pod fundament w osi P1.
 • PP-6 – Beton niekonstrukcyjny w osi P1, P2.
 • WD-8 – Montaż dylatacji w osi P1.
 • WD-8 – Beton niekonstrukcyjny.
 • WD-8 – Roboty zbrojarskie płyty najazdowej w osi P1.
 • WD-8 – Beton płyty najazdowej w osi P1.
 • WD-8 – Izolacja gruba.
 • ED-9 – Montaż dylatacji w osi P1, P3 JL.
 • ED-9 – Montaż dylatacji w osi P1 JP.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie kap KP-5 JL.
 • ED-9 – Betonowanie kap chodnikowych KP-5 JL.
 • ED-9 – Montaż deski gzymsowej.
 • ED-9 - Zasypki.
 • WS-12 – Wykop pod fundamentem sekcji 1.1 w osi B.
 • WS-12 – Zbrojenie ścian.
 • WS-12 – Beton podkładowy pod fundamentem sekcji 1.1 w osi B.
 • WD-17 – Izolacja gruba pod kapami.
 • PZDs-20 – Ułożenie schodów.
 • WS-22 – Szalowanie fundamentów, beton fundamentów.
 • WS-22 – Zbrojenie fundamentów.
 • WS-24 – Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe P1.
 • WS-24 – Kapy chodnikowe A, D Segment 1.4 – Beton.
 • WS-24 – Warstwa wyrównawcza pod kapy na skrzydłach podpora P2.
 • WD-25 – Betonowanie kapy KP-4.
 • PZDd-26 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (pod kapami) – Jednowarstwowa.
 • PZDd-26 – Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – Dwuwarstwowa (dodatek – tylko druga warstwa).
 • WS-28 – Drenaż P1, P2.
 • WS-28 – Zasypka.
 • WS-30 – Zbrojenie fundamentów B2, A2, B4.
 • WS-30 – Beton fundamentów A4, B5, B3, B2, A2.
 • WS-30 – Zbrojenie fundamentu - A2.
 • WS-30 – Betonowanie fundamentu – B4.
 • WD-33 – Betonowanie skrzydła P5 od strony Suwałk.
 • WD-33 – Betonowanie poprzecznicy P1.
 • WD-33 – Zbrojenie ścianki zaplecznej P5.
 • WD-33 – Betonowanie ścianki zaplecznej P5.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienie ZB 29, km. 13+550.
 • Umocnienia ZB 49, km. 20+200.
 • Umocnienie ZB 53.1, km. 23+250.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 22, km. 2+600.
 • Wpusty JP MOP Żubryn, km. 7+100.
 • MOP Budzisko Parking Wschód 2, km. 23+000.
 • MOP Budzisko Zachód 2, km. 23+600.

Melioracje:

 • Kolizja melioracyjna nr 6 – rów R-F – umocnienia, km. 6+800.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, km. 20+150 – 21+150.

     Przepusty:

 • P/WSP-DK8/0+133/RL, km. DK8 0+133.
 • P/WSP-DK8/0+309/RP, km. DK8 0+309,42.
 • P/WSP-DK8/0+309/RL, km. DK8 309,42.
 • P/WSP-DK8/0+440/RL, km. DK8 0+440.
 • P/WSP-DK8/0+490/RL, km. DK8 0+490,03.
 • P/DG3/0+591/RP, km. DG3/0+591.
 • P/DG3/0+767/RL, km. DG3/0+767.
 • P/DG5/0+062.5, km. DG5/0+062.5.
 • PD-24 – DG101618B 100.
 • P/DG11/0+195, km. DG 11 0+195.

     Oświetlenie:

 • Wykonanie wykopu i ułożenie rur osłonowych, km. 6+700 – 7+400.

     Teletechnika:

 • Kanał technologiczny od studni – MOP Budzisko.

     Kolizja TT:

 • Uzbrojenie – EXATEL 19 – MOP Budziko.
 • Kontynuacja prac – Kolizja ORANGE 14 – MOP Budzisko.

5. Roboty kubaturowe:

 • Izolacja fundamentów – MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).