09.08.2021 – 15.08.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 1+340 – 1+513 (W1); 1+527 – 1+670 (W3); DJ8 0+080 – 0+110 (W2); DJ8 0+070 – 0+120 (W1); DJ8 0+210 – 0+270 (W1); DG 11 0+300 – 0+730 (W1); DG 101620B 0+000 – 0+050 (W2); DG 101620B 0+000 – 0+130 (W1); DG 101620B 0+310 – 0+330 (W5); DG 101620B 0+310 – 0+340 (W4); DG 101620B 0+310 – 0+410 (W3, W2); DG 101620B 0+490 – 0+620 (W3); DG 101620B 0+500 – 0+600 (W4); MOP B-W: L01 1+240 – 1+400 (W3, W2); L07 0+240 – 0+370 (W4); L10 0+000 – 0+080 (W5).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR 0+000 – 0+673; DG 101620B 0+000 – 0+629,84; TG 22+500 - 22+700; MOP B-W; MOP B-Z L17.
 • GWN, km. 1+320 – 1+513; 10+540 – 10+650 JL; 10+660 – 10+820; 13+820 – 14+310 JL.  
 • WUP, km. TG JZR 0+060 – 0+370 str. P.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 10+820 – 10+880.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 1+320 – 1+513; 10+540 – 10+650 JL; 10+660 – 10+880.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L06, L07, L08.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna – Rondo WSP-L04 – WSP-L02.
 • Prace brukarskie – obrzeża, km. DK8 0+020 – 0+350.
 • Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy niebitumiczne, km. DW 651.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P – 10 cm, km. DW 651.
 • Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – 6 cm, km. DW 651.
 • Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – 4 cm, km. DW 651.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P3 JL, JP.
 • WS-2 – Schody skarpowe.
 • WD-7 - Kapy chodnikowe roboty zbrojarskie – skrzydła.
 • WD-7 – Beton kap chodnikowych – skrzydła.
 • WD-8 –Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P1.
 • ED-9 – Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P3 JL.
 • ED-9 - Kotwy kap.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie kap chodnikowych JP.
 • ED-9 – Beton kap chodnikowych JP.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P1 JL.
 • WD-14 – Montaż schodów.
 • WS-15 – Montaż schodów.
 • PZDd-16 – Betonowanie kap na skrzydełkach.
 • PZDd-16 – Hydrofobizacja.
 • WS-24 – Montaż desek gzymsowych – nitka lewa (Kapa A, Kapa B).
 • WS-24 – Kapy chodnikowe C,D Segment 1.2, 1.3 – Beton.
 • WS-24 – Hydrofobizacja.
 • WS-24 – Montaż kolektorów.
 • WS-24 – P2 Skrzydła etap III – Beton.
 • WS-24 – Kapy chodnikowe D Segment 1.4 – Montaż desek gzymsowych (Skrzydła P2).
 • WS-24 – Kapy chodnikowe A, D Segment 1.4 – Zbrojenie (Skrzydła P2).
 • WD-25 – Zbrojenie kap KP-2, KP-4.
 • WD-25 – Montaż desek gzymsowych.
 • PZDd-26 – P2 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe JP,JL – Beton.
 • WD-27 – P1 Płyta przejściowa – Beton.
 • WD-27 – Montaż belek.
 • WD-32 – Montaż belek – do 100%.
 • WD-33 – Zbrojenie poprzecznicy P4.
 • WD-33 – Betonowanie poprzecznicy P4 – Beton.
 • WD-33 – Zbrojenie skrzydeł P5.

4. Roboty branżowe:

    Zbiorniki:

 • Umocnienie ZB 29, km. 13+550.
 • Umocnienie ZB 32, km. 13+850.
 • Dociążenie ZB 53.1, km. 23+250.
 • Umocnienie ZB 53.1, km. 23+250.

     Kanalizacja deszczowa:

 • Wpusty wp116, 118, 119, 121, km. 1+650.
 • KD 15, km. 1+600.
 • KD 80, km. 10+350.
 • Wpusty wp613, 614, 617, 618, km. 10+560.
 • Wp848, 739, 638, wpd22, wpd17, km. 10+920 – 15+875.
 • KD 105, km. 13+580
 • KD 130, km. 15+900.
 • Wp877, 876, 871, 869, 867, 863, wpd28, km. 16+300.
 • KD 133, km. 16+550.
 • KD 135, km. 16+880.
 • MOP Budzisko, km. 23+500.

Melioracje:

 • Kolizja melioracyjna nr 5 – rów, km. 6+570.
 • Kolizja melioracyjna nr 6 – rów, km. 6+740.
 • Kolizja melioracyjna nr 39 – rurociąg, km. 23+700.

Drenaż podłużny:

 • Wykonanie drenażu WD-19.
 • Wykonanie drenażu, km. 17+200 – 21+800.

     Kanalizacja sanitarna:

 • KS-1 MOP Budzisko Wschód – montaż kanału, km. 23+500.

     Sieć wodociągowa:

 • W-16 montaż wodociągu, km. 23+650.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego – Węzeł Szypliszki.

5. Roboty kubaturowe:

 • Betonowanie ścian fundamentowych – MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).