01.07.2021 – 31.07.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1. Projekt Wykonawczy:

 • Ponowne przedłożenie Tomu 3.9a Posadowienie obiektu ED-9. Projekt zatwierdzony.
 • Ponowne przedłożenie Tomu 8.2 Światłowód do podłączenia SZR. Projekt niezatwierdzony.
 • Opracowanie STWiORB (drogowe, mostowe, przebudowy sieci, branżowe).
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • Projekty tymczasowej organizacji ruchu – nie składano w okresie sprawozdawczym.

3. Projekt Budowlany:

 • Oczekiwanie na wydanie zamiennej decyzji ZRID – przekazanie wyjaśnień do Wojewody Podlaskiego.

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP L03 0+025 – 0+550; MOP ZZ L01 0+000 – 0+700; MOP ZW L01 0+000 – 0+700; 0+800 – 1+060; 1+220 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+100 – 2+955; 5+710 – 5+876; 10+320 - 10+350; 10+660 - 10+820; 15+840 – 15+960; DG5 0+190 – 0+230; DG5 0+320 – 0+420; DG 101620B 0+340 – 0+410; DG 101620B 0+500 – 0+600; DG9 0+040 – 0+745; 16+560 – 17+100; W. Szypliszki L01; L04; 20+100 – 20+360; MKP; DG 13; DG 101629B; DG 18; DG 20; MOP B-W i Z.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; 11+400 – 11+450; 11+960 – 12+590; DG5 0+220 – 0+320; DG7 0+000 – 0+260 CPR; DW 651; MKP; 22+500 – 22+750; DG 14; DJ 16; DG 18; MOP B W; MOP B-Z.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, km. DW 651 0+000 – 0+120; 0+280 – 0+525; 22+350 – 22+700; MOP B-Z L06; L08; L09 + SC; DG 20 0+300 – 0+600.
 • WUP, km. 11+400 – 11+460; 12+200 – 12+600; DG9 0+000 – 0+040; DG9 0+270 – 0+350; DG 101618B 0+000 – 0+070.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 4+200 - 4+390 P; 7+100 – 7+480 L i P; 7+530 – 7+980 L i P; 8+560 – 8+830; 10+330 – 10+635; 10+660 – 10+820; 11+400 – 11+460; 12+200 – 12+600; 13+680 – 13+830; 13+830 – 14+310 JL; 15+140 – 15+420 JL; 20+040 – 20+205; 20+620 – 21+100; 21+200 – 22+320 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm, km. S61 4+400 – 4+730; S61 6+600 – 7+100; S61 10+860 – 11+400 L; S61 11+450 – 12+160 P; S61 14+300 – 14+662 P; S61 21+200 – 22+320 L i P, S61 21+360 – 22+320 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, km. DG9 0+000 – 0+745; DG 101618B 0+000 – 0+640; DJ9 0+000 – 0+656; PT 10+900 – 11+400 L; 11+450 – 12+100 L i P; 13+100 – 13+600 L; 13+100 – 13+450 P; 14+000 – 14+700 L; 14+300 – 14+700 P.
 • Podbudowa C16/20, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm, km. DW 651.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. UTPU L 17+200 – 17+600; UTPU P 18+000 – 18+200; UTPU P 18+200 – 18+500; 18+950 – 19+700; 19+700 – 19+800; 19+870 – 20+000; 22+340 – 22+750.
 • GWN, km. 4+200 – 4+390; 7+000 – 7+480; 7+530 – 7+980; 8+560 – 8+830; 10+330 - 10+635; 10+660 – 10+820; 13+830 – 14+310 JL; 15+140 – 15+420 JL; DG9 0+040 – 0+270; DG9 0+350 – 0+570; DG9 0+670 – 0+745; DJ9 0+000 – 0+656; 16+560 – 17+100; 20+100 – 20+360;  20+420 – 20+480; MOP B-Z: L06; L07; L11; MOP B-W: L03; L04; L05; L06; DG 20.
 • Podbudowa z kruszywa CNR gr. 10 cm, km. DW 651 0+200, 0+420.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 11+400 – 11+460; 12+200 – 12+600; 13+680 – 13+830; DG9 0+000 – 0+040; DG9 0+270 – 0+350; DG9 0+570 – 0+670; DG 101618B 0+000 – 0+070; DG 101618B 0+490 – 0+640; DW 651 0+000 – 0+120; 0+280 – 0+525; 22+350 – 22+500; MOP B-Z L06; L08; L09 +SC; DG 20 0+300 – 0+600.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 0+800; 7+980 – 16+560.
 • Prace brukarskie, km. DK8 0+030 – 0+500.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna, km. DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – stabilizacja pod kostkę kamienną, km. DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – kostka betonowa, km. DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – kostka betonowa gr. 8 cm, km. DW 651, wyspy dzielące.
 • Prace brukarskie - krawężnik betonowy, km. DG101618 0+205 – 0+450; DG101618; DJ9; DG9.
 • Prace brukarskie – ścieki skarpowe, km. 0+000 – 0+800, S61 18+629 L; 18+669 L; 18+709 L.
 • Krawężniki kamienne; krawężniki betonowe, km. DW 651.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+391 Rondo.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. DW 651 0+195 – 0+410 L.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. S61 18+600 – 18+680 L; S61 18+700 – 18+800 P.
 • Warstwa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC22P, km. DK8 0+030 – 0+500; WSP-L04 0+000 – 0+360.
 • Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, km. DK8 0+030 – 0+500; WSP-L04 0+000 – 0+360.
 • Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S, km. DK8 0+030 – 0+500; WSP-L04 0+000 – 0+360.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – powłoka odporna na chlorki.

-  Ściek skarpowy prefabrykowany.

-  Schody skarpowe.

 • WS-2

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – powłoka odporna na chlorki.

-  Montaż dylatacji w osi P3 JP, JL.

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm.

 • WS-4

-  Zasypka.

 • WD-7

-  Beton niekonstrukcyjny pod płytę najazdową w osi P1, P3.

-  Roboty zbrojarskie płyty najazdowej w osi P1, P3.

-  Beton płyty najazdowej w osi P1, P3.

-  Izolacja cienka.

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Krawężnik mostowy 18x20.

-  Roboty zbrojarskie kap chodnikowych.

-  Beton kap chodnikowych.

-  Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnienia.

-  Rura osłonowa w gruncie.

 • WD-8

-  Beton niekonstrukcyjny pod płytę najazdową w osi P3.

-  Roboty zbrojarskie płyty najazdowej w osi P3.

-  Beton płyty najazdowej w osi P3.

-  Rura osłonowa w gruncie.

-  Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P1.

-  Montaż dylatacji w osi P3.

 • ED-9

-  Beton ustroju JP, JL.

-  Roboty zbrojarskie ustroju JL.

-  Izolacja gruba JP, JL.

-  Krawężnik mostowy 18x20 JL, JP.

-  Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P1, P3 JP.

-  Beton ścianki zaplecznej w osi P3 JP.

 • WS-11

 -  Roboty zbrojarskie wieńców konstrukcji stalowej.

-  Beton wieńców konstrukcji stalowej.

 • PZDd-13

-  Oczepy wieńców.

 • WD-14

-  Płyty przejściowe.

-  Zasypka inżynierska.

-  Asfalt twardolany.

 • WS-15

-  Oczepy wieńców.

 • PZDd-16

-  Płyty przejściowe.

-  Montaż dylatacji.

 • WD-16A

-  Montaż dylatacji.

-  Płyty przejściowe.

 • WD-17

-  Beton ustroju nośnego.

-  Zasypka inżynierska.

 • PZDs-18

-  Oczep wieńców.

 • WD-19

 -  Asfalt twardolany.

 -  Schody skarpowe.

 • PZDs-20

-  Płyty przejściowe.

 • WS-24

-  Izolacja pod kapami A, B, C, D.

-  Montaż dylatacji.

-  Montaż kotew kap.

-  Zbrojenie kap na ustroju.

-  Rury osłonowe P1.

-  Montaż krawężników.

-  Montaż desek gzymsowych – nitka prawa (kapa D).

 • WD-25

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1, P3.

-  Betonowanie płyt przejściowych P1, P3.

-  Izolacja pod kapami KP-2, KP-4.

-  Montaż kotew kap.

-  Zasypka.

-  Montaż dylatacji P1, P3.

-  P1, P3 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe.

-  P1, P3 Nisze dylatacyjne - Beton.

-  Montaż krawężników.

 • PZDd-26

-  Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe P1.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1.

-  Betonowanie płyt przejściowych P1.

-  Betonowanie ustroju.

-  Zasypka.

 • WD-27

-  Zasypka.

-  Beton poprzecznic P1, P4.

-  Drenaż P1, P4.

-  Rury osłonowe w gruncie.

-  P1 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe.

-  Zbrojenie płyty przejściowej P1.

 • WS-28

-  Zbrojenie skrzydła P2L – II etap.

-  Betonowanie skrzydła P2P - II etap.

-  Betonowanie skrzydła P2L - I etap.

-  Zasypka.

-  Drenaż P1.

 • WD-32

-  Zbrojenie poprzecznic skrajnych P1, P5.  

-  Betonowanie skrzydeł P5.

-  Montaż łożysk P1, P5.

-  Betonowanie poprzecznic skrajnych P1, P5. 

-  Zasypka.

-  P5 Ścianka zapleczna – Zbrojenie.

-  P5 Ścianka zapleczna – Beton.

-  Zbrojenie skrzydeł P5.

 • WD-33

Zbrojenie korpusu P5. 

-  Betonowanie korpusu P5.

4. Roboty branżowe:

 Kanalizacja deszczowa:

-  Wpusty, km. 10+400 – 10+600.

-  KD 86, km. 10+600.

-  KD 115, km. 14+000.

-  Wp754, wp747, wp745 + wyloty wk747, wk745, km. 14+000.

-  Wyloty wk747, wk745, km. 14+000.

-  KD 154, km. 20+100.

-  Wp 1075,1074, 1076, 1077, 1079,1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, km. 20+100.

-  KD 156, km. 20+400.

-  KD 159, km. 21+100.

-  KD 182 – MOP Budzisko Wschód.

-  Wk 182/1 – wk 182/2 – MOP Budzisko Wschód.

-  KD 202 – MOP Budzisko Zachód.

- Wpbz23, wpbz26,wpbz20, wpbz17, wpbz15, wpbz8, wpbz12, wpbz11, wpbz14 – MOP Budzisko Zachód.

-  Wpbz41, wpbz39,wpbz35, wpbz31, wpbz36 – MOP Budzisko Zachód.

Sieć Wodociągowa:

-  Wodociąg W-16 – MOP Budzisko.

Kanalizacja sanitarna:

-  KS3 i kanalizacja sanitarna MOP – MOP Budzisko.

Sieci Teletechniczne:

-  Kanał technologiczny – MOP Budzisko.

-  Kolizja ORANGE 14 – MOP Budzisko.

-  Kolizja EXATEL 18 – MOP Budzisko.

Drenaż podłużny:

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 0+000 – 0+800.

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 6+600 – 7+100. 

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+160 – 8+730.

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+730 – 10+320.

 Zbiorniki:

-  Umocnienie ZB 5.2, km. 2+600.

-  Umocnienie ZB 14, km. 5+850.

-  Umocnienie ZB 18, km. 7+800.

-  Wymiana gruntu ZB 23, km. 10+500.

-  Nasyp ZB 23, km. 10+500.

-  Wykop ZB 24, km. 10+800.

-  Wykop ZB 29, km. 13+550.

-  Wykop ZB 30, km. 13+850.

-  Wykop ZB 32, km. 13+900.

-  Wykop ZB 33, km. 14+200.

-  Umocnienie ZB 49, km. 20+200.

-  Posadowienie zbiornika podziemnego ZB 55, km. 23+900.

-  Umocnienie ZB 56, km. 24+000.

Melioracje:

-  Kolizja 5 rów – roboty ziemne + umocnienie, km. 6+450.

-  Kolizja 8 rów – roboty ziemne + umocnienie, km. 7+900.

-  Kolizja 10 rów – roboty ziemne + umocnienie, km.9+400.

Zasilanie:

-  Układanie kabla zasilającego, km. 17+150.

Oświetlenie:

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 19+600 – 20+560.

5. Roboty kubaturowe:

-  Ławy fundamentowe – MOP Budzisko Zachód.

-  Ściany fundamentowe – MOP Budzisko Zachód.

-  Chudy beton – MOP Budzisko Wschód.

-  Izolacja fundamentów - MOP Budzisko Zachód.