19.07.2021 – 25.07.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+810 – 1+030 L i P (W4); 1+527 - 1+670 (W5); 2+250 – 2+410 L i P (W2); 2+675 – 2+920 (W4); 5+840 – 5+877 L i P (W6); 5+850 – 5+877 L i P (W7); WSP L03 (W4); DG5 0+190 – 0+230 (W2, W1); DG5 0+320 – 0+420 (W1); DJ10 0+260 – 0+769,92 (W2); TG 16+560 – 16+670 (W1); TG 18+960 – 19+000 (W2); TG 20+100 – 20+350 (W1); MOP B-Z; L02A (W4); L04 (W4); L22 (W2); L23 (W3); MOP B-W: L01 1+280 – 1+400 (W5); L12; L13, L14; L15; L17; L18 (W3, W2); L10 (W7, W6); TG 22+910 – 23+010 (W2).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; CPR; DW 651 0+420 – 0+525; DG14; TG 22+500 – 22+700; MOP B-Z.
 • WUP, km. 11+400 – 11+460 JP; UTPU P 22+340 – 22+750.
 • GWN, km. 8+560 – 8+830 P; 10+110 – 10+650 P; 10+330 – 10+540 L; 8+220 – 8+860 JL; 9+860 – 10+440 JL; 15+120 – 15+420 JL.  
 • Warstwa mrozoochronna, km. 12+300 – 12+600; 13+680 – 13+820 P.
 • Podbudowa pomocnicza, km. 4+170 – 4+390 L i P; DJ1 0+000 – 0+470.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 8+220 – 8+830 JL; 9+860 – 10+440 JL; 15+120 – 15+420 JL, 10+900 – 11+400 PT L; 11+450 – 12+160 PT P i L; DG9 0+000 – 0+745,33; DG 101618B 0+000 – 0+640; 10+110 – 10+650 P; 10+330 – 10+540 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20cm, km. 4+350 – 4+730; 7+150 – 7+980 L; 7+850 – 7+980 P; 10+860 – 11+260 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. UTPU P 18+200 – 18+500; 18+950 – 19+700; 19+700 – 19+800; 19+870 – 20+000; 22+340 – 22+750;
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. DW 651 0+170 - 0+180, 0+420 – 0+430.
 • Prace brukarskie – krawężnik betonowy 20x30, km. DW 651 0+000 - 0+160; 0+410 – 0+450 L.
 • Prace brukarskie - kostka kamienna - DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie - kostka betonowa - DK8 + Rondo.
 • Rów umocniony elementami betonowymi, km. S61 18+700 – 18+800 L.
 • Mieszanka asfaltowo mineralna AC22P, km. DK8; WSP-L04.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 - Ściek skarpowy prefabrykowany.
 • WS-1 – Umocowanie sztywne.
 • WS-2 – Montaż dylatacji w osi P3 JP.
 • WS-2 – Montaż dylatacji w osi P3 JP.
 • WS-4 - Zasypka.
 • WD-7 – Montaż desek gzymsowych.
 • WD-7 – Izolacja gruba.
 • WD-7 – Izolacja cienka.
 • WD-7 – Roboty zbrojarskie kap chodnikowych.
 • WD-8 – Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi P3.
 • ED-9 – Zasypka.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P3 JP.
 • WD-14 – Papa na płytach przejściowych.
 • WD-14 – Izolacja gruba pod asfalt twardolany (uzależnione od terminu asfaltu).
 • WD-14 – Beton kap na skrzydełkach.
 • PZDd-16 – Izolacja gruba na płytach przejściowych i pod kapami.
 • WD-16A – Zbrojenie płyt przejściowych.
 • WD-16A – Beton płyt przejściowych.
 • WD-17 – Zasypki przyczółków.
 • WD-19 – Izolacja gruba pod asfalt twardolany (uzależnione od terminu asfaltu).
 • PZDs-20 – Izolacja gruba na płytach przejściowych i pod kapami.
 • WS-24 – Kotwy kap chodnikowych.
 • WD-25 – P1, P3 Nisze dylatacyjne – Beton.
 • WD-25 – P3 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe.
 • WD-25 – Zbrojenie płyty przejściowej P1.
 • WD-25 – P1 Płyta przejściowa.
 • PZDd-26 – P1 Płyty przejściowe JP, JL – Zbrojenie.
 • PZDd-26 – P1 Płyty przejściowe JP, JL – Beton.
 • WD-27 – Rury osłonowe w gruncie.
 • WD-32 – P5 Skrzydło strona Budzisko – Beton.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 14, km. 5+850.
 • Umocnienia ZB 18, km. 7+800.
 • Umocnienia ZB 20, km. 8+850.
 • Wykop ZB 22, km. 9+800.
 • Wykop ZB 28, km. 12+750.
 • Nasyp ZB 30, km. 13+850.
 • Umocnienie ZB 49, km. 20+200.
 • Posadowienie komory zbiornika podziemnego ZB P 55, km. 23+900.
 • Umocnienia ZB 56, km. 24+000.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 89, km. 11+400.
 • KD 90, km. 11+400.
 • KD 90.1, km. 11+400.
 • KD 92, km. 11+400.
 • KD 97, km. 12+200.
 • KD 98, km. 12+200.
 • KDQ2 – Węzeł Szypliszki.
 • KD 200 - MOP Budzisko.
 • KD 205 – MOP Budzisko.

     Melioracje:

 • Mel 8 – Umocnienie rowu, km. 7+950.

Drenaż podłużny:

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+730 - 9+850.
 • Drenaż przykrawędziowy – Węzeł Szypliszki.

     Kanał technologiczny:

 • Układanie kanału technologicznego, km. 23+080.

     Kolizja Orange:

 • Kolizja Orange 14, km. 23+080.

     Oświetlenie:

 • Wykonanie poprzeczki oświetleniowej, km. 6+720.
 • Wykonanie poprzeczki oświetleniowej, km. 7+540.

Zasilanie:

 • Wykonanie poprzeczki zasilania, km. 7+330.
 • Wykonanie poprzeczki zasilania, km. 7+840.

5. Roboty kubaturowe:

 • Izolacja ścian fundamentowych – MOP Budzisko Zachód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie STWiORB (drogowe, mostowe, branżowe).
 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).