28.06.2021 – 04.07.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+250 – 2+409 L i P (W2); 2+420 – 2+675 L i P (W6, W5); 8+700 – 8+750 (W1); 15+840 – 15+960 (W1); 15+995 – 16+370 (W1); DJ9 0+000 – 0+656,97 (W1); DG11 0+330 – 0+540 (W2); DG101621B 0+340 – 0+390 (W3); DG101621B 0+530 – 0+580 (W7); DG101621B 0+510 – 0+670 (W6); TG 16+560 – 16+670 (W3); TG 20+270 – 20+380 (W3); DG 20 0+650 – 710 (W10); MOP B-Z; L02A (W7); L23 (W6); L22 (W4); MOP B-W: L 04 (W3); L06 (W3); L07 (W6).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; 9+860 – 10+100; 11+960 – 12+590; DG5 0+220 – 0+320; DG6 0+110 – 0+170; DG7 0+000 – 0+260; TG 20+470 – 20+700 str. P; TG 22+500 – 22+700; DJ16;  PD Budzisko MOP B-Z, TG 20+425 – 2+725 JP.
 • WUP, km. DG9 0+570 – 0+670; DG101618B 0+490 - 0+640; PUT L 17+500 – 18+500; TG 20+425 – 20+725 JP.
 • Warstwa mrozoochronna, km. TG 20+425 – 20+725 JP.
 • GWN, km. 10+110 – 10+330; 12+600 – 12+920; 13+830 – 14+310 JP; 15+140 – 15+420 JP; 16+200 – 16+370; DG 101621B 0+140 – 0+250; DG 101618B 0+070 – 0+320; DG 101618B 0+360 – 0+490; TG 20+720 – 21+120.
 • Podbudowa CNR, km. TG 22+000 – 22+350 L.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 8+200 – 8+600 PUT L; 9+000 – 9+800 PUT L; 13+830 – 14+310 JP.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20cm, km. S61 21+200 – 22+300 L i P.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+391 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny - DK8 – Rondo WSP L02/L04.
 • Prace brukarskie – ściek trójkątny – WSP L04.
 • Krawężnik kamienny, km. DW 651 0+195 – 0+250.
 • Kostka betonowa gr. 8 cm - DW 651, wyspy dzielące.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. DW 651 0+195 – 0+410 L.
 • Humusowanie skarpy, km. 10+800 – 12+600 str. lewa.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.
 • WS-1 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – chlorki.
 • WS-2 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.
 • WS-2 - Beton kap chodnikowych JP,JL Segmenty 1.1.
 • WS-2 - Beton ścianki zaplecznej w osi P3 JP.
 • WD-7 - Montaż dylatacji w osi P3.
 • WD-7 - Montaż kolektora odwodnieniowego.
 • WD-7 - Rura osłonowa w gruncie.
 • WD-8 - Beton ustroju.
 • ED-9 - Roboty zbrojarskie ustroju JP i JL.
 • ED-9 - Zasypka.
 • ED-9 - Drenaż zasypki (geokompozyt drenażowy).
 • ED-9 - Drenaż zasypki (Rura drenarska fi50 -150 z obsypaniem).
 • PZDd-13 - Drenaż przy parasolu.
 • PZDd-13 - Zasypka parasola.
 • WD-14 - Zasypka inżynierska przyczółka P1.
 • WD-14 - Zbrojenie płyty przejściowej.
 • WS-15 - Zasypka parasola.
 • PZDd-16 - Beton płyt przejściowych.
 • WD-16A - Beton ścianki zaplecznej na P1.
 • WD-17 - Szalowanie ustroju nośnego.
 • WD-17 - Zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-19 - Montaż kolektora odwodnieniowego.
 • PZDs-20 - Beton podkładowy pod płyty przejściowe.
 • PZDs-20 - Zbrojenie płyt przejściowych.
 • PZDs-20 - Montaż dylatacji.
 • WD-25 - Zasypka.
 • WD-25 - Montaż dylatacji P1.
 • PZDd-26 - Zasypka.
 • WD-27 - P4 Poprzecznica - Beton.
 • WD-27 - Zasypka.
 • WD-27 - Drenaż P1, P4.
 • WS-28 - P2 Skrzydło JP Etap II - Zbrojenie.
 • WS-28 - P2 Skrzydło JP etap II - Beton.
 • WS-28 - Zasypka.
 • WD-32 - P5 Ścianka zapleczna - Zbrojenie.
 • WD-32 - P5 Ścianka zapleczna - Beton.
 • WD-32 - Poprzecznica P1 - Zbrojenie.
 • WD-32 - Poprzecznica P1 - Beton.
 • WD-32 - Zbrojenie skrzydeł P5.
 • WD-33 - P5 Korpus - Zbrojenie.

4. Roboty branżowe:

    Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 15, km. 5+950.
 • Umocnienia ZB 19, km. 8+700.
 • Wymiana gruntu ZB 24, km. 10+800.
 • Wymiana gruntu ZB 33, km. 14+200.
 • Roboty ziemne ZB 48, km. 19+700.
 • Umocnienia ZB 56, km. 24+000.

    Kanalizacja deszczowa:

 • KD69, km. 8+750.
 • Wpusty, km. 8+700 – 8+800.
 • KDQ3 – WS24.
 • KDQ2 – WS24.
 • Wpusty deszczowe, km. 18+900.
 • KD182 – MOP Budzisko.
 • KD189 – MOP Budzisko.

    Drenaż:

 • Drenaż krawędziowy, km. 7+400 – 7+900.

    Sieć wodociągowa:

 • W16 Montaż wodociągu, km. 23+400.
 • W16 Próba ciśnieniowa, km. 23+200.

    Kanał technologiczny:

 • Budowa kanału technologicznego od węzła Szypliszki, km. 17+100.

    Zasilanie:

 • Układanie rur osłonowych – DK8.

    Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+500 – 0+650 JP.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 17+400 – 18+050 (wraz z łącznicą WSZ-L02).

5. Roboty kubaturowe:

 • Zbrojenie ław fundamentowych – MOP Budzisko Zachód

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie STWiORB (drogowe, mostowe, branżowe).
 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).