Budimex S.A. informuje, iż z dniem 09.07.2024 r. nastąpi oznakowanie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem pn. "Uproszczony projekt organizacji ruchu na potrzeby wykonania przeglądów gwarancyjnych, badań, inspekcji oraz wykonania robót związanych z usunięciem usterek Oddział GDDKiA w Białymstoku"  na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze ewidencyjnym 3146c/2023 r. Prace będą polegały na zlokalizowaniu zaniżeń nawierzchni i rozpoczęcia monitoringu tj. wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Prace wykonywane będą w następujących lokalizacjach:

- na wysokości obiektu PZM-5, jezdnia lewa, ok. km 192+300;

- w okolicy obiektu PZDd-13, jezdnia lewa, ok. km 198+065; jezdnia prawa, ok. km 198+095;

- w okolicy obiektu PZDd-16, jezdnia lewa, ok. km 200+015; jezdnia prawa, ok. km 200+015.