Budimex S.A. informuje, iż w dniu 17.01.2024 r. nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem pn. "Uproszczony projekt organizacji ruchu na potrzeby wykonania przeglądów gwarancyjnych, badań, inspekcji oraz robót związanych z usunięciem usterek Oddział GDDKiA w Białymstoku" na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze ewidencyjnym 3146c/2023 r. Przegląd i wykonanie pomiarów odbędzie się na obiektach PZDd-16 oraz ED-9.