Budimex S.A. informuje, iż z dniem 18-22.09.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia  18.09.2023 r. w km. od 197+150 do 198+400 na jezdni prawej, oraz "Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu" w km. 197+150 do 198+400 na jezdni prawej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 19.09.2023 r. w km. od 193+250 do 191+800 na jezdni lewej, w km. od 199+050 do 197+700 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 20.09.2023 r. w km. od 214+000 do 211+600 na jezdni lewej, w km. od 210+700 do 209+000 na jezdni lewej oraz w km. od 206+400 do 204+000 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 21.09.2023 r. w km. od 197+300 do 198+600 na jezdni prawej, w km. od 192+600 do 191+000 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 22.09.2023 r. w km. od 212+150 do 213+500 na jezdni prawej, w km. od 204+850 do 206+350 na jezdni prawej.