Budimex S.A. informuje, iż z dniem 11-15.09.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia  11.09.2023 r. w km. od 191+000 do 193+000 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 12.09.2023 r. w km. od 193+000 do 192+000 na jezdni lewej, w km. od 197+000 do 199+000 na jezdni lewej, w km. od 197+000 do 199+000 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 12.09.2023 r. w km. od 197+000 do 199+000 na jezdni lewej, oraz w km. od 197+000 do 199+000 na jezdni prawej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 13.09.2023 r. w km. od 198+300 do 203+300 na jezdni prawej, w km. od 198+300 do 203+300 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 14.09.2023 r. w km. od 206+450 do 213+500 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 15.09.2023 r. w km. od 200+150 do 202+150 na jezdni prawej.