Budimex S.A. informuje, iż z dniem 04-08.09.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia  04.09.2023 r. w km. od 189+850 do 211+250 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 05.09.2023 r. w km. od 212+450 do 213+450 na jezdni prawej, oraz w km. od 190+620 do 191+620 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 06.09.2023 r. w km. od 212+452 do 213+452 na jezdni prawej, oraz w km. od 190+620 do 191+620 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 07.09.2023 r. w km. od 213+500 do 212+400 na jezdni lewej, w km. od 209+850 do 209+700 na jezdni lewej oraz w km. od 205+150 do 204+600 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 08.09.2023 r. w km. od 213+500 do 212+400 na jezdni lewej, od km. 209+850 do 209+700 na jezdni lewej oraz w km. od 205+150 do 204+600 na jezdni lewej.